Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVmk22Uk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Quality Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Design and execute quality assurance system in accordance with company quality standards and processes. Review quality audit reports with...
  Da Nang
 • Service Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  About the Employer:  Our company's goals are simple and clear. We aim to be a global company that is vital to society and an innovative company that...
  Ha Noi
 • SALES ADMIN (HEAVY INDUSTRIAL)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Administrative Support Responsible for creating quotations and sales contract.Review PO and contractual/ payment terms from customer.Commitment to...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân...
  Binh Dinh
 • Sale Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  The role: The sales Executive is responsible for developing and growing company product awareness and for the acquisition of relevant projects in the...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Kinh doanh – Kênh siêu thị

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng trong kênh siêu thị. • Lên kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đã được giao • Quản lý hàng...
  Ho Chi Minh
 • Head of Bancassurance Training

  40HRS’s Client - Salary: $3,500 - $5,000

  1. Responsible for design , development and implementation of a suitable an effective training roadmap for sales teams in the Company and bank staff...
  Ha Noi
 • Corporate Actuary Manager

  40HRS’s Client - Salary: $3,500 - $5,000

  - Statutory reserving, - Statutory and shareholder solvency requirement, - Statutory and shareholder reporting including VNB, US GAAP, EV, QBR/DBR.....
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Pricing Actuary Manager

  40HRS’s Client - Salary: $3,500 - $5,000

  - Coordinating with Product team to build up product features, feasibility testing, writing up business case, - Product modelling, pricing and...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,200 - $2,600

  Xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu Ngân hàng trở thành thương hiệu có giá trị nhất trong ngành ngân hàng Việt nam – top 1 vào năm...
  Ho Chi Minh
 • Technical Project leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $3,000

  [Position Summary] We are looking for engineer with broad experience in project management (with ability of requirement and system analyzing,...
  Ha Noi
 • Tổng Giám đốc

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,400 - $4,300

  I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :  1. Hoạch định: - Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn. - Điều hành...
  Ha Noi
  Hung Yen
 • Products Engineer – Structuring

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Role summary / purpose: The product structuring engineer has technical responsibility for defining standards & configuration of product designs...
  Ho Chi Minh
 • Lead Engineer –Materials Science

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Role summary/Purpose: The Lead Engineer will form an integral part of the Subsea Production Systems & Services (SPS&S) Materials and Process...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.      Mô tả công việc  a. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty. Đảm bảo phát triển thương hiệu trên phạm vi được giao nhằm...
  Ha Noi

Pages

hZWXnJVmk22Uk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...