Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZnlWqcm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

29 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Area Technical Manager

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Upon receiving the information / design from customers, create Technical documents for submission of targeted projects, including: ...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc kiến trúc và giải pháp (Solution Architect)

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  Nghiên cứu tìm hiểu và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ và tin học vào việc vận hành và quản lý của doanh nghiệp.Xây dựng mô hình hệ...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên tư vấn giải pháp (Solution Consultant)

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng các tài liệu mô tả quy trình và mô hình kinh doanh của lĩnh vực ngành nghề phụ trách.Tìm kiếm các đối...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Phân Tích Nghiệp Vụ Sản Phẩm (Senior BA/BA)

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm làm việc với các bên liên quan để thu thập, phân tích, tư vấn và đưa ra các giải pháp đề xuất để tối ưu hoá quy trình và tính năng để...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Cao cấp Phát triển Vận hành (Senior Dev Opp)

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  Hiểu về bức tranh của hệ thống (the landscape of the system) được thiết kế bởi nhóm kiến trúc phần mềm để: - Tư vấn, thiết kế, lên kế hoạch và triển...
  Ho Chi Minh
 • IT Operator

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  IT infrastructure Operation Operation IT infrastructure system based on manual;Good experience of Windows OS;Good experience of Microsoft...
  Ha Noi
 • IT Staff

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  The IT Staff is responsible to ensure the operational level of  IT and Communication equipment/ systems at the HN FMP Clinic.Due to the nature of the...
  Ha Noi
 • IT Operator Leader

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  IT infrastructure Operation Operation IT infrastructure system based on manual;Manage management and Operator management;Good experience of...
  Ha Noi
 • IT Operator - Japanese Communicator

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  IT infrastructure Operation support in terms of translation in between Vietnamese and Japanese Translation support for operation IT...
  Ha Noi
 • Phụ trách phòng IT

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,100 - $1,500

  I.  Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của P.IT Quản trị và vận hành hệ thống CNTT bao gồm: ERP, DMS và các hệ...
  Ha Noi
 • Technical Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Vận hành máy đúc nhựa - Xử lý nhanh các sự cố trong quá trình sản xuất liên quan tới chất lượng sản phẩm và vận hành máy. - Thường xuyên đi kiểm...
  Bac Ninh
 • Tech Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,500

  This position is responsible for serving as a technical expert. They will contribute to the design, development, deployment, and maintenance of an...
  Ha Noi

Pages

hZWXnpZnlWqcm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...