Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdlmW6clpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

15 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Technical Specialist

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $800 - $1,200

  About the Employer A leading ICT Services Integrator in ASEAN specialising in implementing, supporting and providing consultancy for Enterprise...
  Ha Noi
 • Service Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Technical training Understand the new product, through attending trainings and learning from various internal sources.Prepare the training material...
  Ho Chi Minh
 • Pre-Sales Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Training :  Prepare product training materials.Conduct trainings for EVNL staffs, channel partners and end customers.Sales & Marketing support ...
  Ho Chi Minh
 • Service Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $2,000

  ABOUT THE EMPLOYER Subsidiary of a global technology company, focused on markets in the field of automation. Its operation in Vietnam focuses on wire...
  Ha Noi
 • Account Manager (Quản lý khách hàng) (Làm việc tại Myanmar)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,800 - $2,200

  Mô tả Chung:Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được giao nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu...
  Ha Noi
 • Senior Test Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  On-site support of test systems for company Scanner & Printer product manufacturing.Support product testing during the New Product Introduction ...
  Ho Chi Minh
 • Head of Credit Analyst - Giám đốc Phòng Phân tích tín dụng (KHCN & KHDN)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định Xác định các mục tiêu và phương hướng hoạt động của Phòng.Xây dựng hệ thống các kế hoạch hành động, giải pháp và nguồn lực thực hiện các...
  Ho Chi Minh
 • Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh (Làm việc tại Myanmar)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,200 - $2,500

  Mô tả Chung:Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được giao tại Myanmarnhằm đạt được chỉ tiêu doanh số và các...
  myanmar
 • AM (Quản lý khách hàng)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $800 - $1,000

  Mô tả Chung:Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được giao nhằm đạt đượcchỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh...
  Ha Noi
hZWXnJdlmW6clpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...