Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZnlHCck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

55 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Database Expert (level Manager)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Line Manager: Head of IT Operation center Management: Number of subordinates:  Direct: 04  JOB PURPOSE Responsible for all the activities...
  Ha Noi
 • SENIOR SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  What you will do • You will design, develop and coach a team of developers on numerous projects and will hold accountability for delivery of...
  Ha Noi
 • Project Manager (Tiếng Nhật)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,300 - $2,600

  Công ty được thành lập tại Nhật Bản năm 2006 với 5 lĩnh vực hoạt động bao gồm: Phát triển phần mềm, Gia công và xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ tư vấn...
  Ha Noi
 • Senior System Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tham gia học tập nghiên cứu, thiết kế, triển khai các sản phẩm giải pháp về máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa, giám sát hệ thống.Cài đặt, cấu hình,...
  Ha Noi
 • Golang Developer (Remote)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Be involved in Web (Golang/Python/NodeJS/PHP ...) Application Development projects.Working in cooperation with other project team members under the...
  Ha Noi

Pages

hZWYmZZnlHCck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...