Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1nkmmVlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Chuyên Viên Pháp Lý Về Hoạt Động Và Đầu Tư Nước Ngoài

    Vinamilk - Salary: Competitive

    Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Pháp lý về Hoạt động và Đầu tư nước ngoài về việc:- Tham gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý và soạn thảo/soát xét hợp đồng...
    Ho Chi Minh
hZWXnZ1nkmmVlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...