Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVik2-Zl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

19 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Quản Lý Nhà Hàng - Tràng Tiền Hà Nội

  Multi Trust Co., Ltd - Salary: Competitive

  1. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tình hình kinh doanh của nhà hàng 2. Tình hình tài chính: Doanh thu, chi phí 3. Chất lượng dich vụ: Tiếp thị...
  Ha Noi
 • Risk Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. MAIN RESPONSIBILITIES: Designing and implementing an overall risk management process for the company.Performing a risk assessmentPerforming a...
  Ho Chi Minh
 • Financial Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Drive the company’s financial planningPerform risk management by analyzing the organization’s liabilities and investmentsDecide on investment...
  Ho Chi Minh
 • Engineering Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Manage and oversee the engineering team in VietnamResponsible for hiring, mentoring and development of our team of engineers to grow a high...
  Ho Chi Minh
 • SEO & Content Team Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Oversee company's site performance and implement best practices in both on- and off-page optimization to increase SERP visibility, CTR and conversions...
  Ho Chi Minh
 • Sale Manager / Trưởng Phòng Sale

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $3,000

  About the Employer More than 20 years of operation in the construction industry; one of the most prestigious MEP contractors in Vietnam; accredited...
  Ha Noi
 • Account Executive

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  The Account Executive leads our most valued customers into the digital age. Embracing a challenger mindset, the successful Account Executive manages,...
  Ha Noi
 • Phó Giám đốc Nhà máy

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý công tác hành chính nhân sự, chế độ bảo hiểm xã hội.Quản lý nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo lao động.Quản lý các mục tiêu KPI kinh doanh...
  Phu Tho
 • Operations Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống các site theo định hướng và tiêu chuẩn của Công ty;Trực tiếp chỉ đạo để triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra;Phối hợp với bộ phận...
  Ho Chi Minh
 • Senior UI/UX Design

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Clearly articulate the web/App design vision and then collaborate closely with product owners and designers to ideate new products and...
  Ho Chi Minh
hZWXnZVik2-Zl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...