Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVnlnKblpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

19 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Quản Lý Nhà Hàng - Tràng Tiền Hà Nội

  Multi Trust Co., Ltd - Salary: Competitive

  1. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tình hình kinh doanh của nhà hàng 2. Tình hình tài chính: Doanh thu, chi phí 3. Chất lượng dich vụ: Tiếp thị...
  Ha Noi
 • Risk Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. MAIN RESPONSIBILITIES: Designing and implementing an overall risk management process for the company.Performing a risk assessmentPerforming a...
  Ho Chi Minh
 • Sales Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  We are looking for a high-performing Sales Manager to help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our company...
  Ho Chi Minh
 • Supervisor

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $700 - $780

  Day to day management of the sales team/ therapist team ensuring they are on track for achieving KPI’s.Setting sales and marketing KPI’s to manage...
  Ha Noi
 • Account Executive

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  The Account Executive leads our most valued customers into the digital age. Embracing a challenger mindset, the successful Account Executive manages,...
  Ha Noi
 • Giám đốc Điều hành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.- Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh cho từng thời kỳ trình phê duyệt.- Đề xuất các phương án,...
  Ha Nam
 • Trưởng Phòng Mua Sắm

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý tập trung quan hệ với các đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên toàn hệ thốngChịu trách nhiệm xuyên suốt quy trình mua sắm phục vụ dự án và...
  Ha Noi
 • Operations Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống các site theo định hướng và tiêu chuẩn của Công ty;Trực tiếp chỉ đạo để triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra;Phối hợp với bộ phận...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý nguồn lực pháp chế, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách...
  Ha Noi
 • Phó Giám đốc Nhà máy

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý công tác hành chính nhân sự, chế độ bảo hiểm xã hội.Quản lý nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo lao động.Quản lý các mục tiêu KPI kinh doanh...
  Phu Tho
hZWXnZVnlnKblpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...