Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJ1ikW6cmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

27 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Talent Acquisition Specialist

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Manage recruitment channel online and offlineBuild up and manage candidate database.Manage third-party agency for recruiting part-timers, short-term...
  Binh Duong
 • Agency Planning Senior Officer (Sales Support)

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $1,000 - $1,500

  Sales Strategy/Tactics Planning (Business Plan, Target Setting, Contests Planning, Sales Project Planning, etc)Sales Analysis (Business Sales Analysis...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Nghiên Cứu Thị Trường (Market Research Director)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng dữ liệu về nghiên cứu đo lường sức khỏe thương hiệuTư vấn thiết kế, tổ chức thực hiện các dự án định tính và...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Đầu Tư

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế,...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Triển Khai Dự Án

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty các bước triển khai thực hiện dự án.Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án thi công để đạt được hiệu...
  Binh Dinh
 • Head of Internal Control & Risk Management Department

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Directly advise the Board of Directors on the implementation of internal control and risk management activities.Develop plans and organize regular and...
  Ha Noi
 • Financial Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Drive the company’s financial planningPerform risk management by analyzing the organization’s liabilities and investmentsDecide on investment...
  Ho Chi Minh
 • Key account executive

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Up to: $1,000

  Develop strong business relationships with current customers to keep trust and increase their Share of WalletEstablish,...
  Bac Ninh
 • Project Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Work with key stakeholders (e.g. project director, project team, functional head) to collect sufficient information related to project planning,...
  Ha Noi
 • Engineering Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Manage and oversee the engineering team in VietnamResponsible for hiring, mentoring and development of our team of engineers to grow a high...
  Ho Chi Minh
 • Product Development Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Research market information about securities products and services.Collaborate with professional departments to design and build new products and...
  Ha Noi
 • SEO & Content Team Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Oversee company's site performance and implement best practices in both on- and off-page optimization to increase SERP visibility, CTR and conversions...
  Ho Chi Minh
 • Sale Manager / Trưởng Phòng Sale

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $3,000

  About the Employer More than 20 years of operation in the construction industry; one of the most prestigious MEP contractors in Vietnam; accredited...
  Ha Noi
 • Senior UI/UX Design

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Clearly articulate the web/App design vision and then collaborate closely with product owners and designers to ideate new products and...
  Ho Chi Minh
 • (Cần Gấp) Phó Ban Marketing Dịch vụ Nghỉ Dưỡng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Kinh doanh: Tổ chức hỗ trợ triển khai các chương trình bán hàng, MKT bán hàng thông qua các đại lý, qua sales call và tại cơ sở.Hỗ trợ và giám sát...
  Ha Noi
 • Chuyên gia đánh giá chất lượng QTRR Hoạt động

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập các báo cáo đánh giá phân tích chuyên sâu trạng thái rủi ro của từng tiểu loại rủi ro và hiệu quả QTRR của toàn hệ thống.Đánh giá các sự kiện rủi...
  Ha Noi

Pages

hZWXnJ1ikW6cmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...