Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjkm6dk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

20 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Actuarial Senior Executive - Chuyên viên Cao cấp Định Phí Bảo Hiểm

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  A career in the Actuarial department will provide you an opportunity to be part of a young, dynamic and expanding team, who highly specializes in...
  Ho Chi Minh
 • C&B Senior Supervisor

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Consolidate info from functional managers for the monthly payroll (Incentive, OT, pay rise, other changes)Manage and complete monthly payroll...
  Binh Duong
 • Trưởng/ Phó Phòng Chăm sóc Khách hàng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tổ chức triển khai công việc chăm sóc khách hàng: giải đáp các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại….Giải quyết tất cả các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc Chăm sóc Khách hàng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tổ chức triển khai công việc chăm sóc khách hàng: giải đáp các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại….Quản lý tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty...
  Ho Chi Minh
 • Phó Tổng Giám đốc thi công (Phụ trách các công trình Hạ tầng)

  Hưng Thịnh Incons (HTN) - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động liên quan đến công tác xây lắp ở các dự án hạ tầng được phân công phụ trách.Duy trì và ...
  Ho Chi Minh
 • Phó Tổng Giám đốc thi công (Phụ trách các công trình Dân dụng)

  Hưng Thịnh Incons (HTN) - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động liên quan đến công tác xây lắp ở các dự án được phân công phụ trách.Duy trì và phát triển các...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng/Phó phòng Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp, hỗ trợ Lãnh đạo phòng quản lý, điều phối công việc, đánh giá năng lực/hiệu quả của CBNV trực thuộc; hướng dẫn/giải quyết các nghiệp vụ liên...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc chung của Phòng Pháp lý Dự án.Thực hiện công việc liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch và Ban Tổng Giám...
  Ho Chi Minh
 • Account Manager (Home based - Plastic)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  1. Key Results Areas: Customer Management Major Activities: • Manage the relationship at various levels in the clients – building client...
  Ha Noi
 • DIVISION MANAGER (Life Science Division - Biotechnology)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,500 - $2,500

  1. To ensure that the LSD’s sales target and all agency sales targets are met. 2. To be responsible for the performance and general welfare of all...
  Ho Chi Minh
 • Plant Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $3,000 - $15,000

  ·       Manage the acquisition and allocation of business resources in support of business objectives ·       Responsible for negotiations with...
  Quang Ngai
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Phát triển tổ chức (Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Hoạch định nguồn nhân lực).Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.Xây...
  Ha Noi
hZWYmJhjkm6dk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...