Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplok2uclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Giám Đốc Đầu Tư

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Tổ chức hoạt động Đầu tư   Xây dựng các chiến lược đầu tư và sản phẩm đầu tư mới theo danh mục đầu tư (Đầu tư quỹ đất, Đầu tư chuỗi giáo dục,...
  Ha Noi
 • Tổng Giám đốc

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  CÔNG VIỆC CHÍNH (Key Accountabilities)   I. Chiến lược và xây dựng hệ thống  1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch vận hành tổng thể, đáp ứng mục tiêu...
  Ha Noi
 • INFRA SUPERVISOR (IN QUANG NINH)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $500 - $700

  As an infrastructure supervisor, overall service supplier, you act as infrastructure inspector and play an important role in ensuring proper...
  Quang Ninh
 • Web Technical Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  RESPONSIBILITY- Be involved in Web (Angular 2/.NodeJS/PHP...) Application Development projects.- Working in cooperation with other project team...
  Ha Noi
hZWXnplok2uclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...