Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRmknGamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Business Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tham gia xây dựng & Quản lý trực tiếp 3 team: Account, Digital Marketing & Business Development đạt các dấu mốc doanh thu đề raSở hữu kế hoạch...
  Ha Noi
 • Giám đốc Trung tâm Đào tạo

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

    • Tham mưu cho ban điều hành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới các mảng nghiệp vụ của Trung tâm...
  Ha Noi
 • Giám đốc Ban chính sách Nguồn nhân lực

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Có tầm nhìn dài hạn, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực nghiệp vụ thuộc quản trị nguồn nhân lực (Thiết kế tổ chức bộ máy, thiết kế công việc,...
  Ha Noi
 • Giám đốc Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về kế hoạch hành động và chỉ tiêu kinh doanh của cả Ban và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 2. Thiết...
  Ha Noi
 • Giám đốc Chi nhánh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của Công ty • Đảm bảo công tác kinh...
  Soc Trang
 • Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của Ban và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối...
  Ha Noi
 • Giám đốc Ban Tài chính Quản trị

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

   • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, theo dõi và dự báo kết quả thực hiện kế...
  Ha Noi
 • Tổng Giám Đốc

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  * Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty; Tổ chức quản lý điều hành và chịu trách...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tuyển Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh cho công ty cho 1 số mảng: Dịch vụ Bảo vệ Công nhân: Cung cấp lao động phổ thông cho các Khu công nghiệp lân...
  Ha Nam
 • Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tuyển Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh cho công ty cho 1 số mảng: Dịch vụ Bảo vệ Công nhân: Cung cấp lao động phổ thông cho các Khu công nghiệp lân...
  Ha Nam
 • Transportation Deputy General Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Giám sát / quản lý điều hành đội vận tải hoạt động an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực.  Supervises/Oversees transportation manager with...
  Hai Phong
  Bac Ninh
 • Senior Sustaining Manufacturing Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Designs, develops, analyzes, and implements manufacturing processes to Company products. Leads/supports various operational groups in determining root...
  Ho Chi Minh
 • Data Systems Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Help to develop/update and enforce policies at companyfor effective and secure data management• Develop and maintain codebooks for multiple...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • HIV Programs Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $500 - $1,000

  Project coordination• Develop and supervise the adherence to project standard operating procedures (SOPs)• Routinely communicate with the donors,...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYmJRmknGamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...