Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgkmqZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

16 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Nhân Viên Bảo Trì

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

   Phối hợp & Thực hiện chương trình bảo trì định kỳKiểm soát điện, nước, dầu trong ca làm việcTham gia vào các dự án kế hoạch cải tiến và giảm chi...
  Binh Duong
 • Senior Sales Capability Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  I. Sales capabilities development Develop and cascade effective sales process and sales tools (Best Practices Tools & Programs)...
  Ho Chi Minh
 • Test Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for handling the work of the testing department including improving the yield rate, reducing the retest rate and equipment failure ate...
  Bac Giang
 • Test Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for handling the work of the testing department including improving the yield rate, reducing the retest rate and equipment failure ate...
  Bac Giang
 • Talent Acquisition Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Build a strategy on effective recruitment activities for positions within the area of responsibilityLead the entire recruitment process...
  Ho Chi Minh
 • Technical Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Work closely with Merchandise Manager to develop quality strategiesWork closely with factory to carry out pre-production (PP...
  Ho Chi Minh
 • Quality Engineer/ Application Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible for issues pertaining to application and product quality Provide application solutions Provides pre & post-sales technical and...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng quản lý chất lượng (QA supervisor)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Tham gia xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng - Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm - Hoàn thiện,...
  Bac Giang
hZWYm5tgkmqZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...