Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppilXCZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

14 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Biên Tập Viên

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

   Lên ý tưởng và biên tập các sản phẩm video dạng giới thiệu dự án.Lên ý tưởng và biên tập các sản phẩm video phục vụ công tác nội bộ của Tập đoàn.Làm...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Dựng phim

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Dựng các sản phẩm video hỗ trợ công cụ bán hàng của phòng Marketing và công ty.Làm graphic các poster, text animation, vv.. các sản phẩm hỗ trợ...
  Ho Chi Minh
 • Production Supervisor

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Responsibly control workshop around 100 workers to achieve KPISupervise mixing process (of soap and shampoo materials)Be responsible for controlling...
  Binh Duong
 • Modern On Trade Channel Associate Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Provide line of sight strategic channel development for the Modern On Trade team from planning through customer/ consumer insights to...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Drive the delivering of business and marketing objectives of company brand (market share, volume, net sales, gross margin, operating...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Assistant Brand Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Help to drive the delivering of business and marketing objectives of brand (market share, volume, net sales, gross margin, operating...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
hZWYlppilXCZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...