Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmG2Yl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

11 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chủ quản kinh doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Giai đoạn đầu: Nghiên cứu thị trường máy tính và phụ kiện ngoại vi.Giai đoạn sau sẽ hỗ trợ tuyển dụng và dẫn dắt nhóm thực hiện công việc vận hành...
  Bac Ninh
 • Tổng Giám đốc (CEO)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.     Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty Chỉ đạo xây dựng Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty.Chỉ đạo...
  Ha Noi
 • Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm (Đầu Tư)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.      Phát triển sản phẩm: Tìm hiểu, phân tích các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước và quốc tế;Nghiên cứu thị trường,...
  Ha Noi
hZWYnJhkmG2Yl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...