Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnlnKUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

61 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Township Manager

  Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

  – Oversee and manage the operations of the functional arm of Township Management Department (TMD), i.e. Building / Property Management, Park...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Manager, Actuarial Services (Pricing)

  FWD Vietnam - Salary: Competitive

  At FWD, we are Everyday Trailblazer! [Challenger] - throw out the rule book and use our passion and ideas instead[Collaborator] -  propose for...
  Ho Chi Minh
 • Digital Marketing

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  Job Description: Develop, implement, track and optimize our digital marketing campaigns across all digital channels/Technology through SEM/SEO...
  Ho Chi Minh
 • Project Supervisor (Civil & Structural)

  Gamuda Land (HCMC) JSC - Salary: Competitive

  Monitor progress and determine the action to mitigate delays and obstruction.Theo dõi tiến độ và xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và...
  Ho Chi Minh
 • Deputy Project Manager

  Gamuda Land (HCMC) JSC - Salary: Competitive

  Responsible for implementing projects as per the construction drawing and contract requirement.Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc xây...
  Ho Chi Minh
 • MEP Supervisor

  Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

  1. Inspection, recommend acceptance or rejection of work in process and completed work activities.Hỗ trợ Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Dự án thực chương...
  Ho Chi Minh
 • Security Supervisor

  Gamuda Land in Vietnam - Salary: $800 - $1,000

  1. To comply with the regulations and provisions of the company.Tuân thủ các quy định của công ty. 2. Comply with the direction of Head of Park...
  Ho Chi Minh
 • Shipment Execution Specialist - North

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  Provides distribution, transportation, and logistical solutions on outbound movement of products from origin to destination. With limited supervision,...
  Ha Noi
  Hung Yen
 • Chuyên Viên Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Kiểm tra - rà soát - báo cáo cấp quản lý về Đề cương - nhiệm vụ thiết kế của hồ sơ: Spec kỹ thuật, Biện pháp thi công, Quy trình bảo trì,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cơ Điện

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Phối hợp cùng các các phòng ban để góp ý - phản biện, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kết Cấu

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Phối hợp cùng các Phòng ban để kiểm tra thiết kế kỹ thuật của dự án, thiết kế thi công phần kết cấu căn hộ mẫu (nếu được giao).Chủ trì thực hiện kiểm...
  Ho Chi Minh
 • Kỹ Sư An Toàn Lao Động

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường. Soạn thảo và triển khai các chương trình, kế hoạch, biểu mẫu an toàn lao...
  Ho Chi Minh
 • Kỹ sư An Toàn Lao Động

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1. Mục đích công việc Giám sát quản lý (chính sách, qui trình, qui định) cho toàn bộ các dự án xây dựng của Tập đoàn về Môi trường xã hội & Vệ...
  Ho Chi Minh
 • Personal Care Master

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Manage Personal Care Category to satisfy Customers’ needs, achieving sales, stock and profit targetsKeep up to date with Market Trends and deliver...
  Ho Chi Minh
 • Game Designer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Game designers are responsible for designing game ideas and following the game development process to ensure the attractiveness of the games to many...
  Ha Noi
 • Engineering Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Managing all activities related to providing technical services and engineering support, to all breweries in Heineken Vietnam (6...
  Ho Chi Minh
 • Internal Control Officer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Control expenses for new product projects and logistics;Manage company’s assets;Manage departments’ budgets;Other designed jobs from line manager....
  Vinh Phuc
 • Senior Copywriter

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Copywriters are responsible for generating the words, slogans and audio scripts that accompany advertising visuals. • Discussing the client's core...
  Ha Noi
 • Automation Technician

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Support the plant in terms of automation and instrumentation; work monitoring, software development & commissioning.Equipment managementFollow and...
  Thanh Hoa

Pages

hZWXnJpnlnKUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...