Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmmm2dk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

52 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Trưởng nhóm An ninh An toàn

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. An toàn vệ sinh lao động tại công trường Kiểm tra an toàn lao động “ATLĐ”, vệ sinh lao động “VSLĐ” đối với các dự án trong phạm vi công việc được...
  Ha Noi
 • Trưởng nhóm phòng chống cháy nổ

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Kiểm tra định kỳ công tác phòng chống cháy nổ và nhắc nhở việc thực hiện/ tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn về phòng chống cháy nổ tại...
  Ha Noi
 • Assistant to Chief Representative

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Trưởng Đại Diện (người Nhật) làm việc với khách hàng, xử lý chứng từ báo giá liên quan đến nghiệp vụ XNK...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWXnJxmmm2dk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...