Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkW6XlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Purchasing Executive - eSCOP

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible for eSCOP project driven by purchasing across functions as Marketing, R&D, Finance & Planning & other related departements if...
  Binh Duong
 • Sales Support

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $700 - $1,200

  JOB PURPOSE Facilitate smooth business operation between EVNL & distributorsSales operation & administration support - 50% Channel sales...
  Ho Chi Minh
 • Đội trưởng đội bán hàng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và ủy quyền của Ban...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM SÁT TIÊU THỤ (Downstream supervisor)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $900 - $1,100

  I.        Mục tiêu Tiêu thụ là bộ phận rất quan trọng của nhà máy THP khi công suất nhà máy được nâng lên 50-100 ngàn tấn/năm. Nhiệm...
  Thanh Hoa
hZWXnJVkkW6XlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...