Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pok3CXmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

13 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Nhân viên chăm sóc nhà thầu (Pull Sales)

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Tuyển dụng, phát triển và chăm sóc các khách hàng là nhà thầu, thợ thi công trần vách thạch cao mới và tiềm năng trong khu vực miền Đông...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
  Dong Nai
 • Nhân Viên Giám Sát Thiết Bị Bán Hàng (Sales Admin)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Quản lý thiết bị bán hàng về toàn bộ hoạt động liên quan đến: Lập kế hoạch đầu tư thiết bị bán hàng (TBBH): giám...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Ban Vận Hành Thương Mại Điện Tử

  Vinamilk - Salary: Competitive

  1.      Lập kế hoạch phát triển và vận hành trang thương mại điện tử (TMĐT) hiệu quả: Phối hợp với IT và đối tác xây dựng website TMĐT (phù...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Xuất Xứ Hàng Hóa

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn, yêu cầu của Trưởng ban, theo đúng quy định của pháp luật xuất xứ hàng hóa cho...
  Ho Chi Minh
 • Sales Training and Capabilities Development Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  I.    Sales capabilities development Develop and cascade effective sales process and sales tools (Best Practices Tools & Programs)...
  Ha Noi
 • Sales & Merchandise Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $3,000

  Managing all marketing and sales for Company and activities within the Sales and Marketing Dept, including: Investigating...
  Ha Noi
 • Sales, Marketing & Merchandise Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $2,800

  Managing all marketing and sales for Company and activities within the Sales and Marketing Dept, including: Investigating...
  Ha Noi
  Bac Ninh
 • Influencer Relations Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,000 - $1,300

  We are an audio platform for emerging markets. We’re building a new marketplace product for Vietnam where fans can book personalized video shoutouts /...
  Ho Chi Minh
 • Trợ Lý Trưởng Phòng Tiêu Thụ

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $800 - $1,300

  - Hỗ trợ trưởng phòng lập kế hoạch, triển khai kế hoạch bán hàng, giám sát việc thực hiện công việc hằng ngày. - Phối hợp cùng các nhân viên khác mở...
  Tuyen Quang
hZWXn5pok3CXmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...