Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppimnKXlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI KÊNH (SENIOR TRADE MARKETING EXECUTIVE)

  VINAMILK - Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Hỗ trợ Thương mại Kênh về công tác hỗ trợ bán hàng cho kênh phụ trách, lên các Chương trình hỗ trợ thương mại (HTTM)...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support)

  C.T Group - Salary: Competitive

  Soạn thảo các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thỏa thuận...;Nhập số liệu, nội dung liên quan đến doanh thu hợp đồng, hoa hồng cho sales;Thực hiện...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Nhóm Sales Support

  C.T Group - Salary: Competitive

  Quản lý tất cả các thành viên trong nhóm, truyền đạt chỉ đạo của cấp trên cho nhân viên dưới quyền;Kiểm tra, ký nháy các hợp đồng, phụ lục hợp đồng,...
  Ho Chi Minh
hZWXnppimnKXlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...