Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5Zpmm6Ym5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Sales Capability Assistant Manager - MT

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  * PURPOSE: Increase sales competencies of MT Sales Supervisors, Promoter Girls, and Sales Reps through: (1) equipping the sales force with sufficient...
  Ho Chi Minh
 • MARKETING MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $4,000 - $5,000

  - Điều hành hoạt động của phòng Marketing bảo đảm đạt mục tiêu theo yêu cầu của công ty đề ra. - Điều hành và thực hiện công việc theo sự lãnh đạo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Marcom Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Marketing Executive (50%) Marketing campaign: Plan and Implement marketing activities based on customer targets, and business (Distribution,...
  Ho Chi Minh
 • PERFORMANCE MEDIA EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  - Nghiên cứu thị trường media để cập nhật xu hướng và nền tảng media phù hợp cho từng nhóm khách hàng nhằm đề xuất các hình thức quảng cáo phù hợp, đo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
hZWYm5Zpmm6Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...