Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVkkmyclpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

153 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Field Application Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: From: $700

  Charter Leader seeks a Field Application Engineer to improve and verify test solutions by working closely with customer. Debug and develop auto-test...
  Bac Ninh
 • Giám đốc Điều hành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.- Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh cho từng thời kỳ trình phê duyệt.- Đề xuất các phương án,...
  Ha Nam
 • Giám đốc Pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý nguồn lực pháp chế, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách...
  Ha Noi
 • Product Owner

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Act as a principal voice of customer, customer and / or end-user ambassadorLead evolution of and own product vision and customer value...
  Ha Noi
 • Data Analysis

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Understand and translate business needs into data models supporting long-term solutions.Create logical and physical data models using best practices...
  Ha Noi
 • Scrum Master

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lead evolution of and own product vision and customer value propositionCollectively build product vision and time-horizon based roadmapWork with...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Mua Sắm

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý tập trung quan hệ với các đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên toàn hệ thốngChịu trách nhiệm xuyên suốt quy trình mua sắm phục vụ dự án và...
  Ha Noi
 • Performance Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Work in a team to build tools and methodology to assess strategic projects by value and track projects performanceValue management tools...
  Ha Noi
 • Procurement and Finance Business analyst

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participate in the team to design new Finance and Procurement processes Pilot new process and execute it once it approvedCreate Dashboard, Matrix...
  Ha Noi
 • DevOps Expert

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participates in planning delivery time, code quality, and process efficiency improvement projectsExecutes on plan by building coding standardizations...
  Ha Noi
 • UI/UX Expert

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Produce and review wireframes and story boards for digital productsResearch, identify and articulate customer needs Design elegant and delightful...
  Ha Noi

Pages

hZWXnZVkkmyclpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...