Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVkmmyZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
 • Internal Auditor Senior Supervisor

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Perform operational audit assignments including planning, liaising with auditee, developing customized audit programs, executing audit fieldwork and...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Internal Audit Senior Officer – Phụ trách Cao cấp Kiểm toán Nội bộ

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  1/ JOB PURPOSE Implement and administer the audit policy, procedures and checklist to meet the audit goals, to ensure the compliance of company’s...
  Ho Chi Minh
 • Kế Toán Tổng hợp

  Công ty TNHH Tư Vấn - Kế toán Hoàng Gia - Salary: $500 - $700

  Quản lý, lưu trữ thông tin của khách hàng trên phần mềm kế toán. Chuẩn bị báo cáo tài chính hằng tháng cho việc đánh giá. Chuẩn bị và hoàn...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Phân tích đầu tư về các hoạt động: Theo dõi việc lập báo cáo tài chính hàng tháng của các công ty con, liên doanh,...
  Ho Chi Minh
hZWYlpVkmmyZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...