Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lokmyYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $800 - $1,000

  Tiếp nhận kế hoạch đơn hàng, phân bổ các công việc cần thiết để đáp ứng đơn hàng chocác xưởng thuộc chi nhánh; - Tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản...
  Ha Noi
 • PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $900 - $1,300

  Tiếp nhận kế hoạch đơn hàng, phân bổ các công việc cần thiết để đáp ứng đơn hàng cho các xưởng thuộc chi nhánhTổ chức, điều hành mọi hoạt động sản...
  Hai Duong
hZWXm5lokmyYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...