Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJ1ikXCbl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 jobs found

Refine Your Results
 • Digital Graphic Design

  SONKIM LAND - Salary: Competitive

  Visual production which conveys the key message of brand mood and tones effecting branding angles and strategy, such as : Digital Marketing materials...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Kiến Trúc và Tích Hợp Phần Mềm

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Hiểu và xây dựng kiến trúc phần mềm cho Platform - Xây dựng kiến trúc tổng quan (high - level design) cho hệ thống theo kiến trúc micro -services. -...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư Cảnh quan

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Trực tiếp tương tác công việc, tham mưu giúp việc cho Trưởng ban QLDA.Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế cảnh quan, đảm bảo hài hòa các yếu tố Mỹ...
  Ho Chi Minh
 • Specification Sales Executive

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  To manage the commercial project activities with key specifiers with sufficient technical specification within a geographical area to achieve the...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư Cảnh quan

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Quản lý thiết kế về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan.Lên ý tưởng & dựng phối cảnh 3D cho các công trình thiết kế cảnh quan vườn hoa, cảnh quan sân...
  Binh Dinh
hZWXnJ1ikXCbl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...