Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rlk3KalpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
 • Marketing Communication Director

  Keppel Land Vietnam Company Limited - Salary: Competitive

  JOB PURPOSE We are looking for a senior role who will lead the marketing communication strategy forward. Ideally, you need to have a strong marketing...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ CHUYỂN ĐỘNG

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Hỗ trợ ngành hàng và bộ phận truyền thông trong việc thực hiện các video chuyển động, tinh chỉnh các phim quảng cáo dựa trên các yêu cầu ý tưởng...
  Ho Chi Minh
Lazy Load...