Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkm2UmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found

Refine Your Results
 • Chuyên viên Kiến trúc và thiết kế phần mềm (Software Architect)

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Hiểu kiến trúc tổng quan của hệ thống Platform: - Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về kiến trúc tổng quan (high-level design) cho từng thành phần...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư quy hoạch

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Chủ trì Đồ án thiết kế Quy hoạch. Giám sát chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế Quy hoạch của các đơn vị thầu phụ Tư vấn thiết kế.Tham vấn cho Ban TGĐ...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư Cảnh quan

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Quản lý thiết kế về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan.Lên ý tưởng & dựng phối cảnh 3D cho các công trình thiết kế cảnh quan vườn hoa, cảnh quan sân...
  Binh Dinh
 • Deputy Segment Manager (Marketing)

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible execution for segment communication, developing branding and communication strategies for the targeted segmentsResearch...
  Ho Chi Minh
 • Project Development & Construction Senior Manager/ Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Main Responsibility To coordinate all project development and construction and also to manage the operation and maintenance of all company assets...
  Ho Chi Minh
  Hai Phong
  Quang Ngai
hZWXnJRpkm2UmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...