Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VokmqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

6 jobs found

Refine Your Results
 • Technical Development Executive

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Technical Development - Study relevant design standards, both local and international standard for targeted sector, focus on: Fire / Thermal /...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Thiết Kế Sáng Tạo

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ, công việc thiết kế sáng tạo theo sự phân công của Trưởng bộ phậnThực hiện, phối hợp triển khai công tác in ấn,...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Thiết Kế Sáng Tạo

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Công tác quản lý Quản lý nhân sự và các hoạt động triển khai công việc của bộ phận Thiết kế sáng tạo.Định hướng, điều phối và giám sát công tác triển...
  Ho Chi Minh
 • Kiến Trúc Sư Công Trình

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Kiểm soát, kiểm tra, rà soát, phản biện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch của các dự án.Kiểm tra, để xuất điều chỉnh, bổ...
  Ho Chi Minh
 • Kỹ Sư Xây Dựng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Đọc hiểu tất cả bản vẽ thiết kế của các dự án. Quản lý và kiểm soát thiết kế.Kiểm soát, kiểm tra, rà soát, phản biện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế...
  Ho Chi Minh
hZWYl5VokmqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...