Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgkXCXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found in Ha Noi

Refine Your Results
  • Chuyên viên Quản lý Thiết kế

    RICONS - Salary: $700 - $2,000

    Điều phối, thực hiện và chịu trách nhiệm bộ môn thuộc dự án thiết kế phụ trách. Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện thiết...
    Ha Noi
    Ho Chi Minh
hZWYm5tgkXCXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...