Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJplmnCdlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Marketing Manager

  Studio 68 Vietnam - Salary: Competitive

  1. Lập và triển khai kế hoạch marketing cho thương hiệu nhà sản xuất Studio68, dịch vụ cho thuê studio và các dự án phim của công ty: ...
  Ho Chi Minh
 • Project Management Manager

  Studio 68 Vietnam - Salary: Competitive

  Bộ phận Quản lý dự án (Project Mamagement Officer) bao gồm Project Management Manager và Project Management Member sẽ là bộ phận điều hành chính và...
  Ho Chi Minh
 • Account Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Manage and grow post-sale client relationships with advertisers of all sizesCoordinate with ad ops, product and R&D teams etc. internally to...
  Ho Chi Minh
 • Game Product Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  As a Game Product Lead, you will drive the roadmap and product vision of a game in collaboration with the leadership team. You will work closely with...
  Ha Noi
hZWXnJplmnCdlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...