Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xmkW-amZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found in Ha Noi

Refine Your Results
Clear All Filter
 • HRBP

  DNP Corp - Salary: Up to: $1,000

  1/ TUYỂN DỤNG (60%) Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến tuyển dụng nhân sự: - Phối hợp với cấp quản lý có nhu cầu tuyển dụng để xây dựng...
  Ha Noi
 • Executive Assistant To Chairman

  DNP Corp - Salary: Competitive

  1. Managing and organizing the implementation of activities according to the assignment as bellow: Assist Chairman in planning and implementing...
  Ha Noi
hZWYl5xmkW-amZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...