Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5Zpmm2XlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

17 jobs found

Refine Your Results
 • Demand Planning Manager

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  1. Translate forecast into reliable demand plan: Apply the most suitable forecasting method to each channel at the required level of details.Identify...
  Ho Chi Minh
 • Sales Capability Assistant Manager - MT

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  * PURPOSE: Increase sales competencies of MT Sales Supervisors, Promoter Girls, and Sales Reps through: (1) equipping the sales force with sufficient...
  Ho Chi Minh
 • Trade Marketing Executive

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  RESPONSIBILITIES – WHAT DOES SUCCESS LOOK LIKE? 1. Follow up and execute trade plan for assigned channel: Providing monthly/ quarterly trade...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Truyền Thông Marketing - Senior Media Planner

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Truyền thông Marketing về tiến độ & sự chuẩn xác trong việc theo dõi và thực hiện các chương trình quảng cáo...
  Ho Chi Minh
 • HEAD OF SALES (FMCG)

  Global Human Resource Solution - Salary: $5,000 - $6,000

  - Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty - Chịu trách nhiệm lãnh đạo khối Kinh Doanh thực hiện cam kết chỉ tiêu doanh số -...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • HEAD OF SALES (TECHNICAL)

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,500 - $3,500

  - Quản lý, điều hành điều phối đội ngũ nhân viên Kinh doanh – Dự án của công ty; - Đảm bảo mục tiêu theo doanh thu được giao, thiết lập và thực hiện...
  Ho Chi Minh
 • STORE MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  -  Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cửa Hàng đạt hiệu quả theo chỉ tiêu Công ty giao. - Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa:  đảm...
  Ho Chi Minh
 • B2B CHANNEL MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,500 - $3,000

  1/ Quản lý hoạt động kinh doanh - Phối hợp với đại lý thực hiện cam kết doanh số - Theo dõi liên tục doanh số kênh, tìm hiểu các khu vực cải thiện...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • TRAINING & DEVELOPING MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $2,500

  - Điều hành và quản lý nhân sự Phòng Đào tạo. -  Điều hành mọi hoạt động liên quan của Phòng Đào tạo. -  Quản lý nhân sự bộ phận Đào tạo, định biên...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • FINANCIAL EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $1,200 - $1,500

  1/ Tổng hợp và xử lý số liệu doanh thu, chi phí từ các bộ phận:  - Lập kế hoạch theo dõi, giám sát, phân tích các đầu mục chi phí Công ty. - Phân...
  Ho Chi Minh
 • PERFORMANCE MEDIA EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  - Nghiên cứu thị trường media để cập nhật xu hướng và nền tảng media phù hợp cho từng nhóm khách hàng nhằm đề xuất các hình thức quảng cáo phù hợp, đo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • IT SYSTEM

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  1. Quản lý phần mềm trên Winform/ Mobile/ Web application và các phần mềm của Công ty -  Làm việc trên nền tảng SQL server - Kiểm tra, sửa chữa...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • MARKETING MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $4,000 - $5,000

  - Điều hành hoạt động của phòng Marketing bảo đảm đạt mục tiêu theo yêu cầu của công ty đề ra. - Điều hành và thực hiện công việc theo sự lãnh đạo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
hZWYm5Zpmm2XlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...