Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpglW6WlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

13 jobs found

Refine Your Results
 • Assistant Brand Manager [ROMANO]

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  1. ROLES: The Assistant Brand Manager provides effective support to Group Brand Manager to ensure job completion and thereby contribute to good...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN MARKETING (ASSISTANT BRAND MANAGER)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Quan hệ Báo cáo: Báo cáo cho Trưởng ban Nhãn hiệu (ngành hàng phụ trách) Tóm tắt công việc:Hỗ trợ Trưởng bộ phận Marketing ngành hàng/Trưởng ban Nhãn...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

  Vinamilk - Salary: Competitive

  1. Quản lý kết quả bán hàng: Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với khách hàng thuộc kênh CHTL trên địa bàn thông qua vai trò là đầu mối...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Ban Nhãn Hiệu (Brand Manager)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc: Quản lý các hoạt động Marketing của nhãn hiệu phụ trách, xây dựng sự ưa thích của người tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các tài liệu về quy trình, hướng dẫn và báo cáo quản lý rủi ro. Chịu trách nhiệm soạn lập các tài liệu quản trị...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết lập các thủ tục, qui trình hoạt động trong lĩnh vực phụ tráchTham gia vào các cuộc kiểm soát theo phân công để kiểm...
  Ho Chi Minh
 • Trade Marketing Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lead channel strategy, joint Business Plan in Direct AccountMaster Dealer channel by leveraging potential shopsLead resource allocation &...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Trưởng nhóm Tuyển dụng Miền Nam

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,000 - $1,400

  · Tuyển dụng (90%) Quản lý nhóm tuyển dụng hoàn thành mục tiêu được giao khu vực Miền Nam.Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng, tổ...
  Ho Chi Minh
 • Head of Marketing and Segment Management - Retail Banking

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Accountabilities KEY ACTIVITY RESULT STRATEGY PLANNING Analyse and translate the bank strategies into specific branding positioning and branding...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Key Account Sales Specialist (HN)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  To be responsible for sales target achievement of Home Appliance Products (Wm, Ref, Air, small HA products...) for GT & MT channel in the North of...
  Ha Noi
 • Demand Planning Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,200 - $1,500

  1. Supply chain planning Understand of SCM terms: PSI, WOS, D/S, sell-in, sell-outWork with factory for production planning, update into...
  Ho Chi Minh
hZWXnJpglW6WlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...