Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk2-UlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Assistant to Chief Representative

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Trưởng Đại Diện (người Nhật) làm việc với khách hàng, xử lý chứng từ báo giá liên quan đến nghiệp vụ XNK...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment Supervisor

  YCH-PROTRADE - Salary: Competitive

  Recruitment: Be mainly in charge of the whole recruitment process of positions ensuring sourcing suitable channels to reduce mis-hires and...
  Binh Duong
hZWXnJxpk2-UlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...