Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lokmualJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Recruiter cum Interpreter (English, Chinese)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Responsibility Assist to formulate recruitment plan and make sure all the vacancies are filled on time with high qualitySearch candidates through...
  Ha Noi
  Hai Duong
 • Trưởng phòng Marketing

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Phối hợp với các thành viên, làm việc sâu sát thực tế với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận đảm bảo mục tiêu của Cty...
  Ho Chi Minh
 • Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Xuất Nhập khẩu

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Công ty giao.Biên dịch tài liệu tiếng Anh phục vụ cho công việc.Chịu trách nhiệm trong việc mua...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Nhà Máy

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc về qui trình, quá trình sản xuất, thực hiện hệ thống ISO 9001 - 2015.Phối hợp công tác...
  Ho Chi Minh
hZWXm5lokmualJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...