Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJ1ikXGWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

15 jobs found

Refine Your Results
 • Quality Assurance Leader

  Source of Asia - Salary: Competitive

  Manage the QA process for purchased finished product sourced from SE Asia. Partner with Sourcing and Supply Chain to ensure that sourced products meet...
  Ho Chi Minh
 • Brand & Product Marketing Supervisor

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Marketing assistants support the work of marketing managers and executives on projects directed at maximising company profits and developing sales...
  Ha Noi
 • Production Engineer - North

  Source of Asia - Salary: Competitive

  We are seeking for an individual to be Production Engineer in Northern Vietnam. This position will be in project team. Key Responsibilities &...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Nghiên Cứu Thị Trường (Market Research Director)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng dữ liệu về nghiên cứu đo lường sức khỏe thương hiệuTư vấn thiết kế, tổ chức thực hiện các dự án định tính và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các tài liệu về quy trình, hướng dẫn và báo cáo quản lý rủi ro. Chịu trách nhiệm soạn lập các tài liệu quản trị...
  Ho Chi Minh
 • Sales Manager (Iron/Steel/Refractory)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $2,500 - $3,500

  About the Employer Subsidiary of an MNC headquartered in London, United Kingdom. The business deals with manufacturing and selling of advanced...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Application Engineer / 产品应用工程师 (Open for Expatriates)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $3,000

  About the Employer Subsidiary of an MNC headquartered in London, United Kingdom. The business deals with manufacturing and selling of advanced...
  Ha Tinh
 • Project Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  To work with vendors and Headquarter on the product design to hit the target cost. To carry out product development, engineering, and debug to meet...
  Hai Phong
 • Interpreter (Production Department)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Assist GM of the Production department with paperwork, working schedule, visit partners, clients…   Interpreting/ Translating Japanese in office ...
  Hung Yen
 • Cost and Budget Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participation in establishing, revising company's yearly budgetCheck & follow up each Department in making and using budgetMake management reports...
  Hung Yen
 • R&D Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định chiến lược sản phẩm, chiến lược công nghệ, chiến lược RD. Định hướng các hoạt động RD phù hợp với mục tiêu dài hạn và kế hoạch triển khai...
  Hung Yen
 • Interpreter (Quality Control Department)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Assist GM of QC department with paper work, working schedule, visit partners, clients… Interpreting/ Translating Japanese in office ...
  Hung Yen
 • Phó Phòng Sản xuất

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý dây chuyền sản xuất SMT (cả con người và máy móc SMT - Surface Mount Technology)Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất theo ca. Quản lý...
  Ha Noi
hZWXnJ1ikXGWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...