Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdimWydmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Mechanical Maintenance Technician

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xử lý sự cố để đảm bảo hoạt động của các thiết bị.Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị theo định kỳ.Quản lý thiết bị, kiểm soát phụ tùng thay thế...
  Hai Phong
 • Tuyển Dụng Kỹ Sư – Oversea Training Opportunity

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Các vị trí lựa chọn: Manufacturing EngineerManufacturing Quality EngineerManufacturing Maintenance EngineerProduct Development EngineerThời...
  Hai Duong
hZWYlpdimWydmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...