Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVplm6cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Kiến Trúc Sư Nội Thất

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Giám sát quá trình thiết kế Nội thất, điều phối việc phối hợp giữa các phòng ban trong công ty và các đơn vị tư vấn thiết kế.Kiểm tra, đánh giá và xử...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư Cảnh quan

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế cảnh quan, đảm bảo hài hòa các yếu tố Mỹ thuật – Kỹ thuật – Tiến độ của dự án; Trực tiếp giám sát các nhà thầu...
  Ho Chi Minh
 • INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

  DNP Corp - Salary: $5,000 - $8,000

  Conduct thorough research on target market, competitors, customer needs, market trends & channel to develop oversea business plans; Develop...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Marketing Manager

  DNP Corp - Salary: Competitive

  Plan, develop strategy and, overall marketing plans for brands and products in group of companies.Plan and implement integrated marketing -...
  Ha Noi
 • Digital Product Leader

  Dai-ichi-life Vietnam - Salary: $1,000 - $1,500

  ** JOB PURPOSE: Collaborate with Digital Manager for creating digital product concept/ideaPIC for technical requirement & UX...
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  DNP Corp - Salary: Competitive

  I. JOB PURPOSES: Lead and drive the Brand Strategy in CMC. Key responsibilities including: leading the annual brand strategic review, brand...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

  DNP Corp - Salary: $500 - $600

  Chịu trách nhiệm chính về công tác Lễ tân, Hành chính văn phòng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Công ty;Quản lý, lưu trữ giấy tờ...
  Ha Noi
 • Assistant Brand Manager for X-MEN

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  1. Marketing activities & Business acumen: Lead & implement marketing plans & activities as alignment with line manager and top levels...
  Ho Chi Minh
 • HR Executive (Hiep Phuoc Plant)

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Recruitment (50%) Implement the recruitment process complied with Company’s policy; e.g. screening CVs, interviewing candidates, sharing feedbacks...
  Ho Chi Minh
 • Sales Manager - Alternate Channels (HORECA, Institution,...)

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  *MAIN PURPOSE: Manager-Alternate channels will help us set this new channel for Marico Sea and drive sales through this channel. The channels include...
  Ho Chi Minh
 • Media & Digital Transformation Manager

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  Manage overall Digital strategy planning and its deliverables in term of media hygiene (the development of processes, rate-cards, bench-marks, reports...
  Ho Chi Minh
 • Trade Marketing Manager - GT

  Marico South East Asia Corporation - Salary: $1,800 - $2,200

  Manage, monitor and implement activities to support sales department to implement and meet business targets of traditional distribution channels (GT),...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYmZVplm6cnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...