Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5RllGmamJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Chief Accountant

  Carlsberg Việt Nam - Salary: Competitive

  Ensure integrity of all financial information/ financial reports of the entities in charge.Responsible for the company’s compliance with local tax...
  Ha Noi
 • Internal Audit Support Staff

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  To support the audit function deliver its objective and responsibility efficiently.In a professional and independence manner, implement efficiently...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment & Training Supervisor

  Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: $800 - $1,000

  Recruitment: Fill recruitment target in a timely manner by activating variety of recruitment channels and techniquesImplement job posting to collect...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
  Dong Nai
 • Internal Audit Assistant Manager/ Manager

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $1,000 - $2,500

  In a professional and independence manner, conduct the audit topics as defined in the approved audit plan and ad-hoc reviews required by the...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Điều Phối Dự Án - Phòng Hoạch Định Chiến Lược

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ Phận Điều Phối Thực Thi Chiến Lược & Điều Phối Dự Án trong việc: Điều phối, giám sát, cập nhật, tổng hợp,...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Brand Manager

  Wipro Unza Vietnam - Salary: Competitive

  1/ ROLES: The Assistant Brand Manager provides effective support to Brand Manager to ensure job completion and there by contribute to good results of...
  Ho Chi Minh
 • Nhân Viên Định Phí Bảo Hiểm - Actuarial Staff

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $500 - $600

  Provide support to the actuarial departments in all aspects of actuarial work including, but not limited to, the following: Providing actuarial...
  Ho Chi Minh
 • Purchasing & Admin Officer

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $700 - $1,000

  ** JOB PURPOSE: Maintain procurement tasksTake part in building procurement process and system** ACCOUNTABILITIES: Provide good support to other...
  Ho Chi Minh
 • Internal Audit Senior Executive

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  In a professional and independence manner, conduct the assigned office audit and theme audit as per the agreed checklist/program.  Ensure the...
  Ho Chi Minh
 • Investment Officer

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $600 - $1,000

  To develop equity research; fundamental analysis for securities investment;To support in strengthening credit risk management to maintain the...
  Ho Chi Minh
 • Financial Analysis Supervisor

  HD SAISON - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá mức khả thi về mặt tài chính của các yêu cầu phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty. Giám sát công...
  Ho Chi Minh
 • IT OFFICER (CERTIFICATION)

  HD SAISON - Salary: Competitive

  Mô tả công việc: Kiểm tra và giám sát quy trình thực hiện các ứng dụng, hỗ trợ người dùng khi sử dụng. Phụ trách kiểm tra các bản vá lỗi, thay đổi...
  Ho Chi Minh
 • IT TEAM LEADER (INFRASTRUCTURE & DBA)

  HD SAISON - Salary: Competitive

  Mô tả công việc: Cài đặt, nâng cấp và quản lý máy chủ của hệ thống ứng dụng (Linux, Windows....). Cài đặt, nâng cấp và quản lý cơ sở dữ liệu (Oracle...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Kinh Doanh

  Vinamilk - Salary: Competitive

  I.             TÓM TẮT CÔNG VIỆC  Chịu trách nhiệm lập trình, phát triển các chức năng, kiểm thử phần mềm, báo cáo phân tích và công cụ hỗ trợ hệ ...
  Ho Chi Minh
 • Compliance Executive (Chuyên Viên Pháp Chế)

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  1/ JOB PURPOSE This role has the responsibility to contribute as a senior member of Compliance team to formulate company’s compliance strategies,...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh

Pages

Lazy Load...