Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkmqdlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

37 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Senior Finance Analyst

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Responsible for financial problems of real estate investment projects: loan arrangement; construction, management and control of project budget;...
    Ho Chi Minh
  • Business Development Executive

    Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

     Assist Business Development Manager to source for real estate or land investment deals in the marketsAnalyze and evaluate the feasibility of...
    Ho Chi Minh
  • Senior Business Development Executive – Non-Residential Property

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

    1. Calling Partner/ Investor for Non – Residential Property: Recommend suitable calling partner/ investor strategy.Do all necessary PR/ Marketing/...
    Ho Chi Minh
  • Senior Digital Marketing

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaignsMeasure and report...
    Ho Chi Minh
  • Township Manager

    Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

    – Oversee and manage the operations of the functional arm of Township Management Department (TMD), i.e. Building / Property Management, Park...
    Ho Chi Minh
  • Security Supervisor

    Gamuda Land in Vietnam - Salary: $800 - $1,000

    1. To comply with the regulations and provisions of the company.Tuân thủ các quy định của công ty. 2. Comply with the direction of Head of Park...
    Ho Chi Minh
  • MEP Supervisor

    Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

    1. Inspection, recommend acceptance or rejection of work in process and completed work activities.Hỗ trợ Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Dự án thực chương...
    Ho Chi Minh
  • Chief Accountant

    Gamuda Land in Vietnam - Salary: Competitive

    Key Responsibilities / Duties: 1. To organize, assign and supervise the Accounts staff on their job function, performance and daily operation.Tổ chức...
    Ho Chi Minh
  • Project Supervisor (Civil & Structural)

    Gamuda Land (HCMC) JSC - Salary: Competitive

    Monitor progress and determine the action to mitigate delays and obstruction.Theo dõi tiến độ và xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và...
    Ho Chi Minh
  • Senior QS

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Evaluate tenders from contractors and subcontractors and, where appropriate, negotiate with the contractors;Provide advice on contractual claims;Call...
    Ho Chi Minh
  • Deputy Project Manager

    Gamuda Land (HCMC) JSC - Salary: Competitive

    Responsible for implementing projects as per the construction drawing and contract requirement.Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc xây...
    Ho Chi Minh
  • Talent Acquisition Manager Cum HR Business Partner

    Keppel Land Vietnam Company Limited - Salary: Competitive

    PURPOSE The Talent Acquisition Manager oversees the operation of recruitment function and optimizes channels to attract and acquire talents for the...
    Ho Chi Minh
  • Receptionist

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Greet and welcome guests. Solving residents’ complaints and requirementsCoordinate with other related departments to ensure the residents’...
    Ho Chi Minh
  • General Accountant (Big4 requirement)

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Assist in the preparation of annual operating budget as well as funding plan for the Company; Assist Chief Accountant with the day-to-day, month and...
    Ho Chi Minh
  • Senior Graphic Designer

    SONKIM LAND - Salary: Competitive

    Develop or liaise with agency on developing project brand identity;Develop or liaise with agency on developing concepts, design and manage production...
    Ho Chi Minh
  • Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Outsource (Outsource Project Manager)

    Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

    Hiểu yêu cầu về kiến trúc tổng quan của hệ thống Platform để: - Hợp tác với các kiến trúc sư phần mềm và BA để lên kế hoạch thuê ngoài dự án, lập...
    Ho Chi Minh
  • Phó ban Quản lý dự án phụ trách thi công

    Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

    Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Dự án: tiến độ, chất lượng, khối lượng, An toàn lao độngLập kế hoạch triển khai Dự án trên tất cả các...
    Binh Dinh
  • Thư ký Ban Tổng Giám đốc

    Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

    Là thành viên của Dự án Sàn giao dịch Bất động sản; tham gia xây dựng/ triển khai các công tác của Dự án theo phân công.Tham gia xử lý hồ sơ, chứng từ...
    Ho Chi Minh
  • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán

    Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

    Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán của Công ty. Thực hiện các thủ tục Thu – Chi của Công ty.Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu tất cả chi phí...
    Ho Chi Minh
  • Trưởng/ Phó ban Quản lý dự án

    Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

    Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý đối với các dự án xây dựng.Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án...
    Ho Chi Minh

Pages

hZWXnJRpkmqdlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...