Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lokmuZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

16 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Head of Corporate Legal

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Be responsible for monitoring all legal activities of the company, ensuring that all activities of the company are carried out in accordance with...
  Ho Chi Minh
 • IT Executive (Application Developer)

  Keppel Land Vietnam Company Limited - Salary: Competitive

  JOB PURPOSE The job-holder will maintain and develop application systems for use in business. KEY AREAS OF RESPONSIBILITIES ...
  Ho Chi Minh
 • Property Manager

  Keppel Land Vietnam Company Limited - Salary: $1,500 - $2,000

  JOB PURPOSE Oversee the overall presence of the mall including way-finding and directional  systems in the mall and shop fit-out/...
  Ho Chi Minh
 • Talent Acquisition Manager

  Keppel Land Vietnam Company Limited - Salary: Competitive

  JOB PURPOSE: Work with Hiring Manager on the recruitment needs and refer qualified candidates to Hiring ManagerInitiate and implement...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Công Ty Dịch Vụ Nam Long

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Quản lý và điều hành tất cả các chức năng hoạt động của Công ty Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn các bộ phận Tài chính & Kế toán, Nhân sự ...
  Ho Chi Minh
 • Township Management Director

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Manage township for all projects of Nam Long Group in order to ensure the service quality.Ensure to improve customer satisfaction level of Nam Long’s...
  Ho Chi Minh
 • Project Sales Executive

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible for expansion of targeted clients (project, contractor, architecture, main construction specifiers and influencer, installation customers...
  Ho Chi Minh
  Da Nang
 • Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Xây dựng qui trình, qui định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nội bộ và đề xuất chuẩn mực kiểm soát phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Marketing

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Cùng Giám đốc Marketing tham gia quản lý và định hướng toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing.Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Marketing trong ngắn...
  Ho Chi Minh
 • Thư ký đầu tư Ban Tổng giám đốc

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Soạn thảo văn bản, công văn nội bộ và đối tác; tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, thể thức văn bản của các bộ phận trước khi trình ký Ban Tổng Giám đốc xem...
  Ho Chi Minh
 • Kế toán trưởng Công ty thành viên

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu chi phí phát sinh hàng ngày, tuần, tháng, năm.Hạch toán kế toán số thu khách hàng, lên số liệu doanh thu, doanh số, tồn...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên/ Nhân viên Marketing

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Lập kế hoạch và triển khai các chương trình marketing cho dự án và thương hiệu Tập đoàn.Khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, xác...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên/ Nhân viên PR

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Lên kế hoạch, triển khai và thực hiện chiến dịch truyền thông cho các hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu. Lên ý tưởng và viết nội dung cho...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Đào Tạo

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Tổng hợp các yêu cầu đào tạo của các Phòng ban/ đơn vị và lập kế hoạch đào tạo hàng năm trình cấp trên xem xét.Tổ chức triển khai thực hiện các chương...
  Ho Chi Minh
 • Senior HR Manager

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1. Operations Budget Plan & Management: Conduct the analysis of the Company’s cost and expenditures for the business to develop a proper annual...
  Ho Chi Minh
 • HR Business Partner (HRPB)

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  To partner with leaders to deliver a HR services in line with the needs and priorities of Subsidiaries.Oversee the implementation and delivery of key...
  Ho Chi Minh
hZWXm5lokmuZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...