Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5RllGqYk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 jobs found

Refine Your Results
 • Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Siêu Thị

  Vinamilk - Salary: Competitive

   Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản Lý Khách Hàng Siêu Thị về doanh số bán hàng. Đóng vai trò là đầu mối tương tác chính giữa Công ty (và các...
  Ho Chi Minh
 • Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Supervisor

  Vinamilk - Salary: Competitive

  TÓM TẮT CÔNG VIỆC:- Hỗ trợ cho Trưởng ban Quản lý khách hàng.- Duy trì, phát triển hình ảnh và thị phần Vinamilk tại các siêu thị.- Hợp tác với Siêu...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment Officer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $700 - $900

  Work under HR manager’s assignation to fullfil recruitment plan request by BOMUsing suitable searching channel for potentail candidatesProsess...
  Ho Chi Minh
 • Social Media Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $630 - $770

  Responsibilities Monitor the social media channelsAssist with the planning of marketing strategies to help drive traffic and engagement to the...
  Ho Chi Minh
 • Social Media Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $630 - $770

  Responsibilities Monitor the social media channelsAssist with the planning of marketing strategies to help drive traffic and engagement to the...
  Ho Chi Minh
 • Content Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $770 - $900

  Accountable for all content marketing initiatives to drive traffic, engagement, leads, that deliver sales and customer retention.Collaborates across...
  Ho Chi Minh
 • Product Marketing Senior Assistant Manager

  Greyfinders - Salary: $700 - $900

  Our client is a big trading company in Home products industry.Deeply understand consumer and market insight to develop and execute tailored marketing...
  Ho Chi Minh
 • Product Marketing Senior Assistant

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsibility Deeply understand consumer and market insight to develop and execute tailored marketing activities for local consumers.Lead innovation...
  Ho Chi Minh
Lazy Load...