Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5djk3Gck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
 • Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị - MT Supervisor

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Hỗ trợ cho Trưởng ban Quản lý khách hàng.Duy trì, phát triển hình ảnh và thị phần Vinamilk tại các siêu thị.Hợp tác với Siêu thị để triển khai các...
  Ho Chi Minh
 • Sales Manager (MT Channel)

  Greyfinders - Salary: From: $1,500

  Our client is trading company (FDI) in FMCG field. They’re looking Sales Manager (MT Channel) Propose business strategy & yearly...
  Ho Chi Minh
 • Sales Director

  Greyfinders - Salary: From: $2,500

  Our client is big company (FDI) for food ingredients and additives distribution industry. They’re looking Sales Director Manage and...
  Ho Chi Minh
Lazy Load...