Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlik3CdnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • RF RD

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Necessary to familiar with multiple wireless technologies includes WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax and BT. Lora, Zigbee, LTE, mmWave are better to...
  Bac Giang
  Bac Ninh
 • Trưởng phòng Kế toán nội bộ (Chi phí)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập báo cáp tài chínhPhân tích tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu lãi lỗDựa vào tình hình thực tế để lập chiến  lược sản xuât kinh doanhKiểm kê...
  Bac Giang
  Bac Ninh
hZWYmZlik3CdnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...