Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlglG2cnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

336 tuyen dung it jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Regional Sales

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Achieve south or north regional sales revenue target and products sales target, by developing new customers, or helping current customers to...
  Ho Chi Minh
 • KỸ SƯ ME (quy trình FATP)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Thành thạo về lưu trình FATP công nghệ sản xuất sản phẩm điện tử.Hiểu về phân tích FA và cải thiện năng suất của các mô hình sản xuất hàng...
  Bac Giang
  Bac Ninh
 • Project Manager (Tiếng Nhật)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,300 - $2,600

  Công ty được thành lập tại Nhật Bản năm 2006 với 5 lĩnh vực hoạt động bao gồm: Phát triển phần mềm, Gia công và xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ tư vấn...
  Ha Noi

Pages

hZWYmZlglG2cnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...