Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimGuZnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

17 cách nhìn người chuẩn ai cũng cần biết

Answer2 hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmZmViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Việt Lê's picture
1599214462

Khi kết giao bạn bè, tuyển dụng hay hợp tác trong công việc với người khác chúng ta đều phải hiểu xem họ là người như thế nào? Nhưng điều này không dễ chút nào, hy vọng 17 nguyên tắc ngầm sau đây có thể giúp ích cho anh chị em. Chắc HR, Sale sẽ cần. 

Ngoài ra, mọi người chia sẻ tình huống đau thương hoặc đáng nhớ khi chúng ta nhìn nhận sai một con người trong quá khứ nào.

1. Muốn đánh giá phẩm chất của một người đàn ông, hãy nhìn đôi giày anh ta đi.

2. Muốn đánh giá phẩm chất của một người phụ nữ, hãy quan sát cách cô ấy ngồi.

3. Muốn nhìn thấu suy nghĩ của ai, hãy nhìn vào đôi mắt của người đó.

4. Muốn xác định địa vị của một người, hãy xem đối thủ của họ ra sao.

5. Muốn hiểu thêm về tính cách của người nào, hãy để ý bạn bè xung quanh họ.

6. Muốn đánh giá quyết tâm của một người, hãy xem cách anh ta đứng lên sau thất bại.

7. Muốn biết quan hệ giữa hai người thân thiết đến đâu, hãy xem phản ứng của họ khi nghe tin người kia gặp bất trắc.

8. Một tri kỷ sẽ luôn thấu hiểu ta kể cả khi ta ngồi yên không nói.

9. Người bạn tốt sẽ không bao giờ xa lánh khi ta gặp khó khăn.

10. Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ nhỏ.

11. Người tâm địa thật thà sẽ không nói xấu sau lưng kẻ khác.

12. Người có tiềm năng làm nên việc lớn sẽ không ham lợi nhỏ.

13. Người có lòng bác ái thường yêu thương động vật.

14. Người có ý lợi dụng thường chỉ đến với ta khi họ gặp khó khăn.

15. Người thực lòng coi trọng ta sẽ không quên những gì ta đã nói.

16. Người quan tâm đến ta sẽ không quên nhắc ta mặc ấm khi đông về.

17. Tình cảm và tính trách nhiệm quyết định mối quan hệ giữa người với người chứ không phải ngoại hình và vật chất

Nguồn: Sưu tầm  

Answer2 hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmZmViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Quốc Danh Tăng's picture

  Nhất là khi chúng ta là dân bán hàng. Bạn cần phải biết quan sát.

  - Nhìn nhận khách hàng tiềm năng,

  - Sự chịu lắng nghe của khách 

  - Thái độ của khách.

  Tôi bán xe tải .hihi

   hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVcJmFneDh
  hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptaJ5laVVvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1606805506

  Bài viết bổ ích, nhưng theo cá nhân thì 17 ý nêu chỉ mang tính tham khảo chứ không thể gọi là chuẩn như stt.

  Cuộc sống có nhiều vấn đề mà trong đó chúng ta ai cũng biết mỗi vấn đề đều có 2 mặt. Cho nên chỉ mang tính tương đối và ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh theo mức độ thế nào cho nó phù hợp, hiệu quả bởi ranh giới giữa cái xấu, cái tốt không phải phân biệt một cách dễ dàng như đọc hay dò 17 vấn đề trên.

   hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXaZaFneDh
  hZWYmJhil3CalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OalJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWYmJhimGuZnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...