Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2018 - năm buồn của Facebook: Mất ngôi Top 1 "nơi làm việc tốt nhất thế giới"

Answer hZWXm5xjlnGXmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlpqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1544091207

Văn phòng thiết kế đẹp mê ly nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để giữ ngôi vị top 1 lại cho Facebook.

Tính đến năm 2017, Facebook vẫn đường hoàng ngồi trên top 1 với rất nhiều lời khen có cánh tới từ các chuyên gia cũng như nhiều nhân viên. Tuy nhiên, trong một kết quả mới nhất, ông hoàng mạng xã hội đã tụt thảm thê xuống vị trí số 7, với điểm trung bình 4,5/5.


Nguyên nhân lớn nhất được đưa ra vì cách giải quyết không triệt để của Facebook trong việc lỡ làng gây hậu quả liên quan tới an ninh cá nhân của thông tin người dùng, rải rác thành rất nhiều scandal lớn nhỏ xuyên suốt từ đầu năm. Bảng xếp hạng của Glassdoor được tổng hợp từ 8 yếu tố khác nhau, trong đó nổi bật nhất là những tiêu chuẩn về quản lý lãnh đạo, độ hài lòng của nhân viên, chính sách phúc lợi và sự cân bằng, hòa hợp giữa công việc-sinh hoạt. 

Danh sách top 10 nơi làm việc tốt nhất theo Glassdoor:

1. Bain & Company (4,6/5)

2. Zoom Video Communications (4,5)

3. In-N-Out Burger (4,5)

4. Procore Technologies (4,5)

5. Boston Consulting Group (4,5)

6. LinkedIn (4,5)

7. Facebook (4,5)

8. Google (4,4)

9. Lululemon (4,4)

10. Southwest Airlines (4,4)

Theo Tri Thuc Tre

Answer hZWXm5xjlnGXmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlpqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hai Huynh's picture
  Hai Huynh
  1544152932

  vẫn là niềm mơ ước của vô số người heheh

   hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXbJeFneDh
  hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gal5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdoa1VvtrI.
 • 2018 – năm của FB scandals

   hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXbJiFneDh
  hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gal5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZVVvtrI.
hZWXm5xjlnGXmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...