Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

28 tuổi có nên đi du học?

Answer1 hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Mai Nguyen's picture
1558524805

Tôi năm nay 28 tuổi, có một công việc ổn định tại TP HCM. Nhưng sau một thời gian đi làm tôi hiểu mình đang thiếu cái gì và cần học hỏi nhiều thứ hơn do đó tôi muốn dừng công việc để đi du học vài năm. Muốn trau dồi thêm kiến thức ở lĩnh vực tôi đang làm. Một phần nữa du học  là ước mơ từ thời học sinh của tôi nhưng vì gia đình không có đủ điều kiện nên tôi đành gác lại. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc nuối công việc hiện tại của mình có thể đó là một công việc mơ ước của nhiều người, và ở cái tuổi tràn trề năng lượng để cống hiến và phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu đi học và trở về tôi sẽ bắt đầu lại, và xuất phát điểm liệu có chậm hơn mọi người. Nên tôi vẫn còn băn khoăn.

Mong các anh chị trên Anphabe có thể cho tôi lời khuyên về vấn đề này, xin cảm ơn nhiều.

Answer1 hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hưng Nguyễn's picture
  Hưng Nguyễn
  1558525620

  Chẳng những không muộn mà còn là một lợi thế nữa. Nếu đã đi làm nhiều năm ở Việt Nam, khi đi du học Thạc sĩ có thể tận dụng những kinh nghiệm làm việc trước đó trong các cuộc phỏng vấn xin thực tập, xin việc ở nước ngoài. Còn với những bạn xác định chỉ đi học 1, 2 năm thạc sĩ rồi sẽ trở về nước làm việc thì những năm tháng đi làm sẽ giúp bạn định vị thị trường, biết được nhân sự ngành nào đang có nhu cầu tuyển dụng và khả năng thăng tiến ở môi trường việc làm trong nước. 

   hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Ymoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CacJqFneDh
  hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gdm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdvbp1uVm6xtg..
 • My Hoa Nguyen's picture
  My Hoa Nguyen
  1558525818

  Có cùng băn khoăn với bạn

   hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Ym4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CacJuFneDh
  hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gdm5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJZXb7Cx
 • Trang Trịnh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Trang Trịnh
  1558526153

  30t đây và vẫn dứt áo ấm đệm êm để chuẩn bị xa xứ tạo dựng cuộc sống mới cho bản thân. không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất cứ việc gì, miễn là mình có quyết tâm làm việc đó.

   hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2YnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CacJyFneDh
  hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gdm5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJtqVm6xtg..
hZWXnJplmnKXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...