Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplmmGqWmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 nghề thăng tiến nhanh nếu có thêm kỹ năng CNTT

Answer hZWXnplmmGqWmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJ2ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Linh Nhi's picture
1574994066

Thời đại 4.0 khiến không ít người lo ngại về việc mình sẽ trở nên lỗi thời và bị máy móc thay thế. Với năng lực thiết kế phần mềm, các lập trình viên là những người có lợi thế trong cuộc cách mạng công nghệ sắp tới. Còn với các nghề khác? Tất cả những gì cần thiết là kết hợp kiến thức lập trình nhất định với kiến thức công việc, nhằm hướng dẫn máy tính thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Dưới đây là 3 nhóm ngành không lo bị đánh mất vị thế trong thời đại 4.0, nếu thành thạo các kỹ năng ngành công nghệ thông tin


Kế toán

Ngành kế toán đối phó với rất nhiều con số. Mặc dù có nhiều phần mềm và công cụ được sử dụng để hỗ trợ, một kế toán với kiến thức lập trình sẽ có giá trị cao, vì họ dễ dàng đưa ra giải pháp về một vấn đề cụ thể cho công ty mà họ đang làm việc.

Sử dụng một ngôn ngữ như Python để phân tích các dữ liệu giúp cung cấp cho kế toán cái nhìn sâu sắc và sự hiểu biết về những con số. Các công cụ như Excel có thể thực hiện nhiều tác vụ kế toán, nhưng nếu bạn nắm vững các ngôn ngữ lập trình và sử dụng chúng để tạo ra các công cụ trực quan, đặc thù cho công việc cụ thể, nó sẽ giúp phát hiện các vấn đề sâu hơn đằng sau các dữ liệu bạn phải xử lý.

Marketing

Marketing là lĩnh vực ngày càng được dữ liệu hóa, với một lượng lớn tương tác của người tiêu dùng diễn ra trực tuyến. Marketing và digital marketing mở rộng phụ thuộc vào dữ liệu về cách người dùng phản ứng với các nội dung marketing. Vì thế, các chuyên gia cần kiểm soát luồng dữ liệu này và có thể thiết kế được các công cụ giúp phân loại chính xác hơn các tương tác, và suy luận ra được những gì tạo ra sự tương tác.

Một ngân hàng kiến thức phong phú về cách người dùng phản ứng với nội dung sẽ giúp dự đoán chuyển động của nhu cầu tiêu dùng trong tương lai, tạo cho nhà tiếp thị một nguồn tài nguyên lớn để đi trước mọi người. Python là ngôn ngữ phù hợp để phân tích dữ liệu, nếu nắm vững nó, các chuyên gia marketing sẽ sở hữu một "vũ khí" mạnh mẽ trong lĩnh vực tiếp thị.


Kỹ sư

Đối với các kỹ sư, kiến thức về lập trình có thể hỗ trợ để giảm bớt các công việc tính toán và phân tích mất nhiều thời gian. Nếu họ phải thực hiện những tác vụ lặp đi lặp lại, việc thiết kế công cụ để thực hiện các tác vụ này sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian đáng kể.

Có những công cụ hay phần mềm chung được sử dụng trong toàn ngành, nhưng các dự án nhất định thường đưa ra yêu cầu cụ thể. Những kỹ sư có kiến thức về lập trình có thể thiết kế công cụ riêng, giúp công việc hiệu quả hơn nhiều. Kiến thức lập trình cũng có thể giúp các kỹ sư thiết kế máy móc và đầu ra của dự án. Trong các tính toán quan trọng của dự án, một sai lầm nhỏ cũng có thể gây thiệt hại rất nhiều tiền. Có kiến thức lập trình để tạo ra một tùy chọn, nhằm kiểm tra lại từ 2-3 lần cho các tính toán này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ trên.

Hiện nay, đại học từ xa Đại học Mở đang tuyển sinh ngành công nghệ thông tin, quý anh chị cần hỗ trợ thông tin chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Answer hZWXnplmmGqWmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJ2ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnplmmGqWmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...