Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 BƯỚC VỆ SINH HỒ BƠI ĐỂ NƯỚC HỒ BƠI LUÔN SẠCH

Answer hZWYm5thk2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJmXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Seo's picture
1652424602

Để đảm bảo chất lượng nước hồ bơi luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất nên thực hiện vệ sinh hồ bơi theo 5 bước sau:

- Kiểm tra, theo dõi các chỉ số hoá chất trong nước thường xuyên

- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để làm sạch hồ bơi 

- Cọ rửa và thay nước hồ bơi 1 lần/tuần

- Cọ rửa và vệ sinh bình lọc 2 tuần 1 lần

- Làm sạch nguồn nước trong hồ bơi

Chi tiết xem thêm tại wedsite:

https://hanteco.vn/5-buoc-ve-sinh-ho-boi-de-nuoc-ho-boi-luon-sach.html

Answer hZWYm5thk2uclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJmXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk2uclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...