Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRokWmYk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 công ty bạn muốn được làm việc nhất lúc này?

Answer1 hZWYnJRokWmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Quốc Huy's picture
1622621469

Công ty nào thu hút bạn nhất kể cả khi bạn đang “êm ấm” ở một nơi chốn khác?

Ảnh: Internet

Tôi trước nhé. 

Các công ty này đã có trong đầu tôi từ rất lâu, tôi luôn đọc thông tin về công ty trên newsfeed mỗi ngày, tham khảo bạn bè để tìm hiểu về môi trường làm việc, chế độ lương thưởng cùng các cơ hội nghề nghiệp tại đây. 

Nếu lĩnh vực ngân hàng có Big 4 ngân hàng lý tưởng là: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank thì Big 5 nơi làm việc lý tưởng trong đầu tôi hiện tại chính là FPT, VNG, Viettel, VNPT, CMC. (Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin).

Còn bạn, bạn làm trong lĩnh vực nào? Đâu là những công ty bạn muốn được làm việc nhất?

>>> ĐÂU LÀ NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2021?

Answer1 hZWYnJRokWmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Giờ thì đang xem công ty nào đang ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và xem môi trường làm việc tại các công ty này như Long Thành Golf chẳng hạn. 

      hZWYnJRokWmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWYnJRokWmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZb5uFneDh
    hZWYnJRokWmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OcmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpaVVvtrI.
hZWYnJRokWmYk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...