Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnl3CbmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 Kiểu Đồng Nghiệp "Độc Hại" Ở Công Ty Và Cách Phòng Tránh

Answer hZWXn5pnl3CbmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5uYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thuc Anh Nguyen's picture
1571299844

1. Người biết tuốt: tự kiêu về kiến thức và/hoặc khả năng của anh ta hay cô ta, người này thường hung hăng với những quan điểm và ý kiến mâu thuẫn với cái của anh ta/cô ta và từ chối yêu cầu giúp đỡ vì lợi ích công ty do lòng tự trọng của anh ta.

2. Người không biết gì cả: tự ti về khả năng của anh ta hay cô ta, người này luôn dựa vào người khác để hoàn thành dự án và có thể tạo ra gánh nặng nghiêm trọng đến nguồn nhân lực trong nhóm của bạn.

3. Người ôm đồm mọi việc: người này nhận về nhiều việc hơn khả năng của anh ta/cô ta và từ chối chia sẻ công việc. Họ thường bị nhấn chìm bởi khối lượng công việc và tạo ra không khí không năng suất cho môi trường làm việc.

4. Người chểnh mảng: tổ chức và các mốc thời gian không tự đến với người đó và hiện ra. Dễ bị phân tâm, sự tiêu tốn thời gian có vẻ vô hại của anh ta hay cô ta có thể khiến công ty bạn trả giá đắt. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy các công ty mất khoảng $28 tỉ chỉ riêng việc nhân viên lướt Facebook.

5. Người buôn chuyện: người này có thể là bạn thân của bạn ở những thời gian vui vẻ nhưng trong giờ làm việc, thái độ và hành vi không chuyên nghiệp của anh ta/cô ta có thể làm giảm năng suất của nhóm bạn và tạo ra không khí làm việc không chuyên nghiệp.
6. Tính anh hùng: mặc dù anh ta hay cô ta có thể là người làm việc tốt trong những công việc cá nhân, người này lại từ chối hợp tác với đồng nghiệp và đặt những thành tựu các nhân trước cả nhóm.

7. Người nóng tính: đồng nghiệp này không thể kiểm soát cảm xúc của mình và có thể dễ dàng nổi nóng, tức giận hay khó chịu. Những thay đổi tâm trạng như vậy có thể tạo nên một môi trường thử thách nhất là khi khả năng giải quyết tình huống được yêu cầu.

8. Người nhảy việc: người này sẽ nhảy từ công ty này sang công ty khác nhưng sẽ khó hài lòng bất kể họ đến nơi nào. Mặc dù họ có thể dễ dàng được nhìn thấy ở vòng phỏng vấn nhưng những đầu tư xa hơn vào những người này sẽ là sự lãng phí cho công ty.

Link bài gốc: The truth about toxic workers in the workplace

"Dịch Giả: Nguyễn Trang Anh - Nguồn: ToMo - Learn Something New". 

Answer hZWXn5pnl3CbmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5uYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnl3CbmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...