Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRllmmXm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Âm thanh ánh sáng hội nghị event thì bên nào dùng tốt ạ?

Answer hZWYnZRllmmXm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Trịnh's picture
1560414926

e nhận 1 vài báo giá của các bên lắp đặt âm thanh hội nghị, nhưng các loại máy/thiết bị/thông số kỹ thuật cũng ko hiểu hết. xin hỏi bên nào có uy tín và dịch vụ âm thanh ánh sáng tốt tại HCM ạ?

dự án bên team e đang làm cho khách hàng là dạng ngày họp tổng kết toàn cty, tầm 500 nhân viên. ATAS chủ yếu dùng cho tiết 1 training và presentations của các trưởng bộ phận. 

anh chị nào có làm phần này thì cho e xin lời khuyên với ạ. e cám ơn.  

Answer hZWYnZRllmmXm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRllmmXm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...