Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmHCclJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bạn chọn làm việc với lãnh đạo (leader) hay sếp (boss)?

Answer hZWYlpRnmHCclJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRlpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Nhân sự đã được tiếp cận khá nhiều với định nghĩa một người lãnh đạo là những người có tầm nhìn, nói chuyện truyền cảm hứng, luôn luôn chào đón những ý tưởng đột phá của nhân viên và thúc đẩy nhân viên phát triển trên con đường sự nghiệp của họ...song song đó hình ảnh một người sếp được mô tả là khó tính, khắt khe, luôn luôn yêu cầu bạn tuân thủ deadline, quy trình và có thể sẽ nói những lời khó nghe khi công việc chưa đạt yêu cầu, liệu rằng góc nhìn về này về hai vị trí "lãnh đạo" và "sếp" đã thực sự khách quan hay chưa?

 

Answer hZWYlpRnmHCclJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRlpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmHCclJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...