Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Báo cáo tổng kết tình hình nhân sự cuối năm

Xuan Hoa's picture
Xuan Hoa
1420519884

Tình hình là ở công ty mới em làm được 3 tháng rồi và đang được giao làm báo cáo tổng kết tình hình nhân sự trong năm vừa qua. Mọi người truyền kinh nghiệm lại cho em với ah. Em đang băn khoăn không biết sẽ có những nội dung gì trong báo cáo này và cách thể hiện như thế nào cho Smart ah. 

 • Training & Development
 • 3 answer(s)
 • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmJSYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Theo mình thì báo cáo nhân sự cuối năm của ban cần có số lượng nhân sự mới trong năm, số lượng nhân sự nghỉ việc trong năm, biến động biên trong năm, dự báo nhân sự mới trong năm tới. Nếu bạn nắm được lương thì tốt nhất trên bản thông báo cần có biến động quỹ lương và dự trù quỹ lương năm sau.

  Chúc bạn Thành công!

  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZeamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSUcpqFneDh
  hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWXnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZpcZ9taVVvtrI.
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Anh kể cho em một câu chuyện thật xảy ra đối với anh như sau: ...anh chỉ được biết cuộc họp về quản lý sự cố trước 30 phút, không đi cũng được vì họ gửi qua email và để for your information thôi, nhưng hôm ấy anh đi, mục đích là đi xem thế nào, vì là việc của mình đang làm, bởi anh đã làm báo cáo và chuẩn bị cho buổi họp thế này từ tuần trước và hoãn tới tuần này (nội dung trình bày có đúng như của anh không anh cũng không biết), anh đi họp và sếp anh trình bày khác hẳn, có những mâu thuẫn xảy ra và sếp lớp hơn có sự gay gắt. Sau khi họp anh được yêu cầu làm MOM, anh không làm vì cho rằng buổi họp ấy mình không record lại gì cả vì mục tiêu của mình đi là để xem thông tin thế nào thôi. Sếp anh nói anh không làm thì tôi làm, và kỷ luật anh. Báo lên cấp cao hơn và cấp cao hơn tỏ ý là không có thông tin thì phải hỏi chính sếp của mình và viết chứ không được phép không làm.

  Đó việc là như thế, em rút ra được gì không em? ...em nên đi hỏi và trình draft các sớm càng có nhiều cơ hội chỉnh sửa, chứ đừng cự lại như anh thiệt vào thân em à.

  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZiRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSVaZSFneDh
  hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWYlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Hong Son's picture
  Hong Son
  1421204567

  bạn cho mình email mình gửi file pp cho.

  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZiZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSVcZmFneDh
  hZWXmJtgkWyZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWYnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZpb5xpbFVvtrI.
Lazy Load...