Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hjl3Gcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

BEGINNER MINDSET

Answer hZWYl5hjl3Gcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlZuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1611632226

Nếu phải nói một điều mình cực kỳ tâm đắc trong cuộc sống, thì đó là điều này: 

 • "tâm thế người bắt đầu"- làm gì cũng học hỏi như thể mình chưa biết nhiều
 • có làm sếp to đến đâu cũng vẫn chăm chỉ như lính mới chuyên cần
 • vợ chồng "tương kính như tân", 20 năm vẫn ríu rít nhớ nhung làm gì cũng có nhau như ngày đầu tiên
 • con cái mỗi chặng đường mới là một lần người làm cha làm mẹ "học lại từ đầu"
 • quan hệ bạn bè dù thân thiết mấy vẫn luôn có ý thức "làm mới" kẻo không "mình chán người ta trước khi người ta chán mình"
 • không có khách hàng nào là mãi mãi, chừng nào mình còn tạo ra giá trị mới thì khách hàng còn chọn mình
 • không có ai giỏi quá vì ai cũng có những lĩnh vực mới có thể trau dồi thêm, không có gì là quá khó, cứ kiên trì đi khắc sẽ tới
 • thành công ngày hôm qua có thể bị lãng quên ngay, nếu tâm trí cứ mải miết theo đuổi những đích đến mới, nên hãy cứ như "thuả hàn vi", mỗi thành tựu dù nhỏ đều xứng đáng được tri ân
 • Đi ngủ với sự thư thái hài lòng vì một ngày đã sống hết mình bất kể kết quả thế nào để sáng mai thức dậy, cất những bước chân đầu tiên... như người mới bắt đầu

Answer hZWYl5hjl3Gcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlZuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYl5hjl3Gcl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...