Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51ilXGUnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bị đổ vạ nói xấu nơi công sở .

Đi làm bị một chị lớn tuổi hơn bộ phận khác gặp thẳng mặt đề nghị từ giờ không muốn nghe lời nói xấu nào tự miệng mình về chị đó nữa . 

Mình không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi rất chậm, em không hiểu chuyện em nói xấu chị về chuyện gì ?

Chị đó kể một loại và mắng té tát, trong khi em không có thói quen nói xấu và soi mói chuyện người khác .

Tất cả mọi chuyện không liên quan, em hỏi người nào nói gặp mặt đối chất .

Nhưng chị đó cứ khăng khăng cho rằng em nói xấu, không có lửa sao có khói, rồi có thể chuyện em nói là nhỏ, qua tai người khác lại là chuyện lớn .

Quan hệ giữa em với chị đó, chỉ ở mức thỉnh thoảng chào xã giao, nhưng tự nhiên bị chửi rất là bực mình .


1518365222
  • Other
  • 0 answer(s)
  • hZWXl51ilWyVmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...