Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bị đổ vạ nói xấu nơi công sở .

Answer2 hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lich Nguyen's picture
1518365222

Đi làm bị một chị lớn tuổi hơn bộ phận khác gặp thẳng mặt đề nghị từ giờ không muốn nghe lời nói xấu nào tự miệng mình về chị đó nữa . 

Mình không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi rất chậm, em không hiểu chuyện em nói xấu chị về chuyện gì ?

Chị đó kể một loại và mắng té tát, trong khi em không có thói quen nói xấu và soi mói chuyện người khác .

Tất cả mọi chuyện không liên quan, em hỏi người nào nói gặp mặt đối chất .

Nhưng chị đó cứ khăng khăng cho rằng em nói xấu, không có lửa sao có khói, rồi có thể chuyện em nói là nhỏ, qua tai người khác lại là chuyện lớn .

Quan hệ giữa em với chị đó, chỉ ở mức thỉnh thoảng chào xã giao, nhưng tự nhiên bị chửi rất là bực mình .


Answer2 hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1521862740

  Chia sẻ với bạn xử lý tình huống này.

  1. Trước hết tiếp nhận lời Chị ấy nói và nhờ người làm chứng hoặc/ NÊN ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN cho Chị ấy trình bày có sự chứng kiến. Và cũng trình bày là nhằm mục đích biết để sửa chữa nếu rõ mình sai và nếu ý kiến chưa chính xác thì cũng để được giải trình rõ ràng hơn nhằm mang lại sự thấu hiểu và hợp tác trong tương lai tốt hơn.

  2. Khi trình bày thì yêu cầu chỉ đích danh (có địa chỉ) của nguồn tin.

  2.1 Nếu Chí ấy đồng ý (là điều tốt cho bạn vì vấn đề rõ ràng và bạn có cơ hội để tu chỉnh (nếu bạn sai) hoặc làm sáng tỏ (nếu Chị ấy sai)). thì mình sẽ lắng nghe và tiếp thu rồi trình bày.

  2.2 Nếu Chị ấy không chịu dẫn nguồn tin thì bạn có thể trình bày với cấp trên là Chị ấy có thể gây cho mọi người là Chị ấy tự tạo dựng vấn đề. Và đề nghị xử lý với trường hợp dựng chuyện gây mất đoàn kết, nói xấu người khác. 

  Nếu bạn là người có bản lĩnh, tiếp thu, lắng nghe để tiến bộ thì cho dù sai hay đúng bạn vẫn được lợi.

  Chị kia nếu có dẫn nguồn thì Chị ấy OK và người thông tin lại sẽ phải đối mặt mục đích lan truyền thông tin. Còn nếu không dẫn nguồn được thì bạn là người sáng giá.


  Chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân và mang tính cá nhân.

  Nếu Bạn đúng (hy vọng là vậy :) ) Chúc bạn thành công.

   hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpqTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmXa5yFneDh
  hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqalpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • linh VU's picture
  linh VU
  1521868573

  Xin chia buồn cùng bạn

   hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpqTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmXa52FneDh
  hZWXmptmmWyZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqalpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlqbZdubVVvtrI.
Lazy Load...