Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

BỊNH "EM TƯỞNG..."

Answer5 hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5iYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Kim Ngọc's picture
1576210237
 • Em tưởng là em đã nộp báo cáo năm rồi
 • Em tưởng là V đã làm
 • Em tưởng cái này là việc của người này
 • Em tưởng cái này không phải việc của em
 • Chị tưởng cái này là H làm, Chị tưởng cái này là T làm
 • Mình tưởng cái này đã bàn giao rồi
 • Mi tưởng cái này là trách nhiệm của công ty, không phải của tớ
 • Chị tưởng tiền này đã trả lại cho công ty rồi chứ
 • Chị tưởng cái này có thể mang về nhà
 • ...

Giá như ai cũng có Lương tâm và Trách nhiệm.Xem thêm:

Answer5 hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5iYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1576210503

  Những ngày cuối năm rất là khó chịu vì mấy cái em Tưởng này ... Cái duy nhất không em tưởng đó là 45 ngày thông báo mà e không đi làm thì có nhận được lương trong 45 ngày này không? ^ ^

  Vui nhất là khi đọc lại hồ sơ của những người này, hoặc nghĩ lại những gì họ đã nói, đã làm: em sẽ có trách nhiệm với việc của em làm, em sẽ chịu trách nhiệm phần ABC, em sẽ...

   hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXcpuFneDh
  hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KanZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
 • Nam le's picture
  Nam le
  1577782688

  Một trong những điều mình luôn dặn dò kỹ những bạn mới vào làm khi trainning là trong quá trình làm việc anh không muốn nghe những câu: em tưởng, em nghĩ là, em cho rằng. Điều gì không chắc chắn cứ hỏi anh. Vì có những thứ em cho rằng đúng nhưng chưa chắc là đúng với công việc mà anh giao cho em. Nói thật chứ dặn kỹ vậy những thỉnh thoảng khi công việc làm không đúng theo hướng dẫn của mình thì mình vẫn nghe những câu đó :|

   hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuVnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYbZyFneDh
  hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbmJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvbpdnZVVvtrI.
 • Cài này do cách quản lý thôi.

  Công ty chưa có hệ thống mô tả công việc rõ ràng nên nhân viên sẽ thỉnh thoảng tưởng đó không phải là trách nhiệm của mình.

  Công ty chưa có hướng dẫn công việc rõ ràng nên nhân viên thích tưởng bước đó không phải mình là người thực hiện.

  Công ty chưa có quy chế thưởng phạt tốt nên nhân viên biết nếu không làm thì cũng chẳng sao.

  Nhiều khi nhân viên quên, nhiều khi nhân viên không biết, nhưng trong đó chắc hẳn là có những lần cố ý. Nếu chính sách của công ty không thể giúp phân biệt được nhân viên giỏi và nhân viên làng nhành thì công ty cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Bên cạnh đó, công ty không có chính sách thanh lọc và tuyển chọn nhân tài thì chẳng bao giờ hóa rồng được.

   hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYbpWFneDh
  hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxvcJxlVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1578904788

  Về quan điểm cá nhân thì đồng ý với ý kiến bạn Cường Hồ Đức về quản lý.

  Bên cạnh đó cũng có ý kiến riêng về vấn đề đào tạo.

  Bởi, việc Em tưởng nó phản ánh sự thụ động của đối tượng. Mà trong đào tạo thì việc thường xuyên đào tạo hoặc trao đổi tùy theo nhu cầu (thời điểm, định kỳ ... hoặc phạm vi) cần thực hiện để tác động đến nhân viên thường xuyên tạo thành nếp/thói quen cũng như việc kiểm tra, giám sát trở nên là công việc thường nhật thì nhân viên họ sẽ dần có thói quen chủ động làm, chủ động hỏi, thậm, chí chủ động đề bạt, đệ trình những cái cần, cái mới. Chưa kể khi đào tạo đầy đủ thì những chế tài kèm theo sẽ là liều thuốc chữa Em tưởng rất hiệu quả.

  Em tưởng trong đó cũng có việc đổ thừa tại bị thì là ... hoặc đố kỵ mà đổ lỗi một cách "không rõ ràng", "không đích danh".

  Không thể nói họ là không lương tâm, không trách nhiệm (bởi họ đã đi làm, đi làm vì cuộc sống của họ thì họ hiểu trách nhiệm và có lương tâm với gia đình, người thân họ hay hiểu nôm na là phạm vi hẹp) mà tất cả đều có, chỉ là họ có dùng hay không và việc họ dùng thì do nhận thức mà nhận thức thì phải được quản lý, quan tâm hướng dẫn lẫn chế tài.

  Tóm lại, cần có trao đổi nhóm thường xuyên, đào tạo để nhân viên nắm cách xử lý, tiếp nhận công việc, thông tin ... liên quan công việc và những được mất từ công việc thì Em tưởng sẽ không có đất sống.

  Còn từ chối, cho họ nghỉ việc ngay từ đầu đó là sự bất lực của DN, bởi khi tuyển ta đã đánh giá được năng lực, còn lại khiển không được là do ta.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

   hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYb5SFneDh
  hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWXn5pmlWydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...