Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVhkWyWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách họp trực tuyến qua Skype

Answer hZWYlpVhkWyWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlJeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Minh Hiếu's picture
1562141548

Hướng dẫn các bước để họp trực tuyến qua Skype

Bước 1: Đầu tiên ta vào website https://www.skype.com vào phần download tải và cài đặt ứng dụng Skype for Business. Skype for Business là phiên bản trả phí nên để sử dụng được Skype for Business thì chúng ta cần phải mua bản quyền.

Bước 2: Đăng nhập Skype for Business

Bước 3: Thêm tài khoản Skype for Business cho thiết bị họp trực tuyến, truy cập thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web.

Bước 4: Bắt đầu cuộc các cuộc gọi trực tuyến, chúng ta có 2 cách gọi trực tuyến

Cách 1: Từ thiết bị họp trực tuyến gọi sang phần mềm Skype for Business

Trên giao diện thiết bị họp trực tuyến, vào Dial:

  • Call to: nhập tài khoản Skype for Business muốn gọi đến
  • Call type: chọn Skype for Business
  • Call quality: chọn 2048 kbps (chất lượng có thể thay đổi tùy thuộc băng thông mạng)

Bấm Call và bắt đầu cuộc họp.

Cách 2: Từ phần mềm Skype for Business gọi sang thiết bị họp trực tuyến

Đăng nhập ứng dụng Skype for Business thêm tài khoản Skype for Business của thiết bị họp trực tuyến.

Bấm Start a Video Call

Vậy để kết nối hoàn chỉnh thì những thiết bị họp trực tuyến nào kết nối được với Skype for Business

Hầu hết, tất cả thiết bị họp trực tuyến của các hãng hiện nay như: AVer, Polycom, Cisco, Lifesize,… đều kết nối được Skype for Business. Chính vì vậy, khi lên một giải pháp hoàn chỉnh khách hàng, SAVITEL luôn chú ý và quan tâm nhất về vấn đề chi phí của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn một giải pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất.

Answer hZWYlpVhkWyWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlJeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpVhkWyWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...