Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptmmXGUmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách nghiên cứu từ khóa cho website

Answer hZWXmptmmXGUmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnJ2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kim Ngan's picture
1518164627

 

Nếu bạn là một Marketer và bạn đang quản lý website doanh nghiệp mình thì chắc hẳn việc nghên cứu từ khóa là thường xuyên đúng không. Nghiên cứu từ khóa là bước cơ bản để kết nối website với người dùng, đưa người dùng đến thăm website của bạn. Dưới đây là quy trình chuẩn mực nghiên cứu từ khóa:

Bước 1: Xác định trang đích

Thông thường trang đích là trang chủ hoặc một trang phụ (trang tính năng, trang bảng giá, trang sản phẩm,...)

Bước 2: Nghiên cứu từ khóa

Một khi bạn đã xác định được trang đích cũng như chủ đề cần hướng tới, bước tiếp theo là brandstorming. Suy nghĩ để đưa một danh sách từ khóa cho từng trang, từng loại trang. Dựa vào giác quan, cố gắng hình dung từ khóa mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm sản phẩm của bạn. Đặt tên danh sách là Danh sách số 1.

Bước 3: Kiểm tra độ phổ biến của từ khóa với Google Keyword Tool

Sao chép danh sách từ khóa số 1 vào Google Keyword Tool:

  • Nó sẽ ước lượng số lượng tìm kiếm từ khóa trong danh sách từ khóa số 1 và đồng thời gợi ý những từ khóa mới.
  • Khi đã ước lượng được lượng tìm kiếm từ khóa hãy gạch bỏ những từ khóa không có lượng tìm kiếm hoặc tìm kiếm rất ít.
  • Thêm những từ khóa được gợi ý vào danh sách.
  • Như vậy bạn đã có dạnh sách từ khóa số 2.

Bước 4: Thống kê từ khóa cạnh tranh

1. Tìm kiếm đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Hành động này có thể được thực hiện dễ dàng bằng việc Google nhưng từ khóa tốt nhất trong danh sách 2 của bạn. Từ đó tìm ra 3 đến 5 từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn sử dụng nhiều nhất bằng SEOQuake extension của Firefox.

2. Đánh giá những từ khóa trên và loại bỏ những từ khóa cạnh tranh nhất (không hiệu quả về mặt ROI). Loại bỏ những từ khóa cạnh tranh nhất bằng việc tham khảo qua Google SERPS và loại bỏ những từ khóa trong top 20 được sử dụng bởi đối thủ cạnh tranh.

3. Thêm những từ khóa chưa có trong danh sách: Tạo thêm những từ khóa mới bằng những cách sau:

  • Tìm kiếm website và những trang liên quan của đối thủ mạnh. Sẽ có rất nhiều gợi ý cho bạn ở đó
  • Tải về danh sách từ khóa tìm kiếm tự nhiên và từ khóa quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trên trang Semrush.com
  • Scan thử link liên kết qua Yahoo.com hoặc chương trình CS Yazzle

Bước 5: Lên danh sách cuối cùng

Kiểm tra danh sách số 3 lần cuối với Google Keyword Tool để loại bỏ những từ khóa ít lượng tìm kiếm, sử dụng Google SERPS và SEOQuake extension để xem mức độ cạnh tranh. Danh sách từ khóa số 4 được hình thành.

Cuối cùng chúc bạn thành công trong công cuộc làm SEO :) Lưu ý một website chuẩn seo cũng góp phần không nhỏ trong SEO nhé. Truy cập đơn vị thiết kế website Zozo để tham khảo bảng giá thiết kế website cũng như dùng thử 15 ngày miễn phí trước khi quyết định mua.

Nguồn: Internet

Answer hZWXmptmmXGUmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnJ2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...