Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách tính chi phí xây dựng trong một nhóm khởi sự kinh doanh như thế nào là hợp lý?

Answer1 hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnJiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen Hieu's picture
1517909534

Chào tất cả các anh chị và các bạn trong Anphabe,

Em tên là Hiếu, hiện đang khởi sự kinh doanh cùng một nhóm bạn trong lĩnh vực giáo dục - thiết kế ứng dụng học tập. Rất cảm ơn các anh chị sáng lập đã tạo ra một nơi học tập và chia sẻ kiến thức hữu ích này dành cho mọi người. Em xin trình bày khó khăn mà tụi em đang gặp phải, mong sẽ nhận được những chia sẻ và lời khuyên khách quan từ các anh chị ạ.

Dự án này gồm 3 người phụ trách 3 khâu chính trong dự án, em tạm gọi là A,B,C: trong đó A chịu trách nhiệm Marketing, B chịu trách nhiệm bán hàng, còn C thiết kế và xây dựng ứng dụng (app). Hiện dự án đang trong quá trình gọi vốn để đi vào vận hành. 3 thành viên cũng là 3 nhà góp vốn theo tỉ lệ theo thứ tự 40%-30%-30%. Sau khi đã thống nhất cả 3 sẽ phải trả tiền xây dựng và bản quyền cho ứng dụng sau khi đã được C định giá, C quyết định không nhận mức tiền theo hình thức này mà đề xuất phương án sau: Nhận 10% LỢI NHUẬN (trước khi chia cho các cổ đông góp vốn) dành cho ứng dụng từ khi bắt đầu vận hành và trở về sau.

Vậy anh chị có đánh giá như thế nào về cách tính này ạ? Em rất mọng nhận được chia sẻ từ những anh chị đi trước. 

Em chân thành cảm ơn!


Answer1 hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZnJiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Sơn Bùi Hùng's picture
  Sơn Bùi Hùng
  1523646310

  Theo mình thì cách tính của C là okie. các bạn phải làm rõ vấn đề sau khi lập kế hoạch kinh doanh:

  1. Vốn huy động: như trên là 40-30-30

  2. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận: thường thì phải có phần lợi nhuận để tái đầu tư, mình đưa ví dụ để tham khảo. Các nhà đầu tư được hưởng 60% lợi nhuận sau thuế ( phần này sẽ chia 40-30-30). 30% lợi nhuận để tái đầu tư. 10% lợi nhuận cho bản quyền sáng chế ( C được hưởng)

  - Phần vốn tái đầu tư cũng được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ lợi nhuận của vốn đầu tư cùng thời điểm.

  Chúc các bạn thành công!


   hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpqWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmXbpeFneDh
  hZWXmptmmW2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqamZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlta5ZsVm6xtg..
Lazy Load...