Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cái gì đáng sợ nhất trên đời?

Answer1 hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZiZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Bích Nguyệt's picture
1555038721

Một lần trong sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành một cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt ra một câu hỏi cho những người đi qua: "Theo bạn cái gì là thứ đáng sợ nhất trên đời?". Có người nói "chiến tranh", người khác nói "sự phản bội" .v.v....

Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, đây chính là vị Thiền sư Seung Sahn, phóng viên đưa câu hỏi này cho ông ta. Thay vì trả lời, vị Thiền sư Seung Sahn hỏi anh ta: "Anh là ai ?"

"John Smith" - Phóng viên nói.

"Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?"

"Tôi là một phóng viên truyền hình từ một công ty..."

"Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?"

"Nói cho cùng, tôi là một con người!"

"Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?"

Sau đó, phóng viên cuối cùng đã hiểu ra những gì anh đã hỏi. Anh muốn mở miệng ra để nói nhưng không thể thốt lên lời...

Thiền sư nói: "KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI... - đây chính là điều đáng sợ nhất trên đời !!!"

Answer1 hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZiZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1555046490

  Cám ơn cậu chuyện, lấy một bối cảnh cụ thể, mang tính riêng lẻ để cho thấy sự thú vị trong cuộc sống.

  Sự ngẫu nhiên vì phóng viên ở Miền đông nước Mỹ, còn nếu ở Miền Trung hay Miền Tây nước Mỹ thì có lẽ đã gặp người khác và câu chuyện sẽ khác. Hoặc giã phóng viên đi bằng tàu hỏa thì sẽ phỏng vấn người đi tàu hỏa thì câu chuyện sẽ khác.

  Thế giới muôn màu. Cái biết của người này nhưng lại là cái người khác không biết và ngược lại.

  Cho nên, điều Thiền Sư sợ thì những người còn lại họ đâu có sợ. Và tất cả đều tồn tại. Vậy quay lại Anh nhà báo phỏng vấn điều đó để làm gì? Chỉ để đưa tin. Và có lẽ, không có tin tức đưa thì Anh nhà báo ấy sẽ sợ lắm. :) 

   hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Sl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapeFneDh
  hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWXnZVjk2yWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...