Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pomXKcl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cập nhật cấu trúc đề thi Toeic mới

Answer hZWXn5pomXKcl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYlZyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1567913460

Có lẽ các bạn cũng biết từ tháng 2 năm 2019 thì ETS (đơn vị ra đề TOEIC) sẽ đưa ra thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC mới. Nhưng mình nghĩ các bạn cũng chưa nắm rõ lắm về các thay đổi của đề thi Toeic 2019 này nên cũng muốn tóm tắt một số thay đổi để các bạn quan tâm hiểu rõ thêm nha.

Thay đổi thứ nhất là đến từ số lượng câu hỏi của mỗi phần. Part 1, Part 2 và Part 5 sẽ có số câu hỏi thấp đi, và Phần 3, 4, 6, 7 có số câu hỏi tăng lên. Vì vậy mình đánh giá rằng với cấu trúc đề thi Toeic mới 2019 sẽ cần tốn nhiều thời gian để làm bài thi hơn so với đề thi Toeic dạng cũ.

Với mục đích xây dựng cấu trúc đề thi Toeic mới để sử dụng đúng tiếng Anh trong đời thường trong thực tế hằng ngày, ETS đã thêm vào các câu văn ngôn ngữ bình dị, ví dụ như:
+ Phần 2 và Phần 3 có các câu trả lời ngắn chứ không đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.
+ Phần 2, 3 có các dạng nói lướt, kiểu như "going to" thành "gonna" mà bạn hay thấy trong phim.
+ Phần 7 có các bài đọc là các đoạn chat, nhắn tin,...

Ngoài việc cập nhật mới số lượng và ngôn ngữ dùng trong câu hỏi, cấu trúc đề thi TOEIC mới còn có một số loại câu hỏi mới như:
+ Part 3 có một số đoạn hội thoại có 3 người nói chuyện
+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi vừa nghe vừa nhìn biểu đồ
+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi hàm ý của một câu trong ngữ cảnh riêng trong bài
+ Part 6 và Part 7 có dạng câu hỏi cần điền cả 1 câu vào chỗ trống (không phải chỉ 1 từ hay cụm từ).

Các bạn nên ôn luyện ngay từ bây giờ bắt tay vào làm các bài tập theo cấu trúc đề thi TOEIC mới để thích ứng với cấu trúc và các loại bài tập mới, để đến lúc thi thật thì không bỡ ngỡ. Nếu bạn muốn xem chi tiết các loại câu hỏi cụ thể như thế nào thì có thể làm bài tập ví dụ ở đây ạ: Cấu trúc đề thi TOEIC mới 15/02/2019 | Tất cả những gì bạn cần biết!

Answer hZWXn5pomXKcl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYlZyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pomXKcl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...